Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved levertransplantation - version 1.2

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Immunhæmmende behandling efter transplantation
Anvendelse:  Levertransplantation
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 19. juni 2019

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Der findes en nyere version af denne rekommandation, der er gældende fra 1. september 2021.

Gældende rekommandationer

Offentliggjort den 19. juni 2019

Behandlingsvejledning inklusiv lægemiddelrekommandation for immunosuppressiva ved levertransplantation - version 1.2