Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne - version 1.4 - ARKIV

Status: Arkiveret

Sygdomsområde:  Hjerte- og kredsløbssygdomme Kardiologi
Specifik sygdom:  Forhøjet blodtryk i lungekredsløbet Pulmonal hypertension
Anvendelse:  Pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 14. december 2020

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

OBS. Medicinrådet har den 27. august 2021 besluttet, at lægemiddelrekommandationen ikke længere opdateres, når de nuværende prisaftaler udløber. Læs mere her.

Prisaftalen er udløbet pr. april 2023. Lægemiddelrekommandationen er derfor arkiveret.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation
Arkiv med tidligere versioner

Godkendt den 14. december 2020

Behandlingsvejledning inklusive lægemiddelrekommandation vedr. specifik medicinsk behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne - version 1.4 (Gældende fra 1. januar 2021)