Gå til hovedindholdet

Direkte indplacering i behandlingsvejledning

Virksomheder kan anmode Medicinrådet om at vurdere et nyt lægemiddel ved en direkte indplacering i en behandlingsvejledning. Det sker ved at Medicinrådet opdaterer behandlingsvejledningen på området. Denne proces er en mulighed for lægemidler, som virksomhederne vurderer ikke har bedre effekt eller sikkerhed end de lægemidler, som allerede indgår i Medicinrådets gældende behandlingsvejledning for terapiområdet. Læs mere om anmodning om vurdering her.

Medicinrådets vurdering af et nyt lægemiddel via en direkte indplacering i en behandlingsvejledning tager udgangspunkt i en vurdering af, om effekt og sikkerhed af det nye lægemiddel er sammenligneligt med de lægemidler, der allerede indgår i behandlingsvejledningen. Medicinrådets kliniske vurdering af det pågældende lægemiddels effekt og sikkerhed vil være lige så udførlig som ved en standardproces for et nyt lægemiddel, men virksomheden skal ikke udarbejde en sundhedsøkonomisk analyse. Dermed er arbejdsprocessen mindre omfattende for både virksomhed og Medicinrådet. 

Læs medicinrådets procesvejledning for direkte indplacering i behandlingsvejledning.

Anmodningsskema:

Anmodningsskema (pdf) Anmodningsskema (docx)

 
Anmodningen skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk


Ønsker en virksomhed at indsende en ansøgning til en vurdering af et lægemiddel ved at indplacere det direkte i en behandlingsvejledning anvendes nedenstående ansøgningsskema.

Ansøgningsskema:

Ansøgningsskema direkte indplacering (pdf) Ansøgningsskema direkte indplacering (doc)

 

Ansøgningsmaterialet skal sendes til medicinraadet@medicinraadet.dk