Gå til hovedindholdet

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) - version 2.8

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme
Specifik sygdom:  Neutropeni
Anvendelse:  Primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret)
Fagudvalg:  Tidligere RADS-fagudvalg
Sidst opdateret: 10. november 2023

Lægemiddelrekommandationen er godkendt af Medicinrådet på baggrund af en RADS-behandlingsvejledning.

Rekommandationen træder i kraft den 1. april 2024. Indtil da er version 2.5 af rekommandationen gældende. Se den her.

Der findes en tidligere version af denne rekommandation.
Arkiv med tidligere versioner.

Godkendt den 8. november 2023

Behandlingsvejledning inkl. lægemiddelrekommandation for anvendelse af granulocytkolonistimulerende vækstfaktor (G-CSF) ved primær og sekundær neutropeni (ikke kemoterapi-induceret) - version 2.8 (gældende fra den 1. april 2024)