Gå til hovedindholdet

Fire anbefalinger, to revurderinger, en behandlingsvejledning og en lægemiddelrekommandation

På rådsmødet den 24. januar 2024 behandlede Rådet fire anbefalinger, to revurderinger, en behandlingsvejledning og en lægemiddelrekommandation.

25. januar 2024

Medicinrådet har den 24. januar godkendt følgende:


Anbefalinger

Baricitinib

Medicinrådet anbefaler ikke baricitinib (Olumiant) til voksne patienter med svær alopecia areata (pletvist hårtab).

Find anbefalingen her.

Efgartigimod alfa

Medicinrådet anbefaler ikke efgartigimod alfa som tillæg til standardbehandlingen for patienter med den sjældne autoimmune sygdom generaliseret myastenia gravis, som er seropositive over for antistoffer rettet mod acetylcholinreceptoren.

Find anbefalingen her. 

Pegunigalsidase alfa

Medicinrådet anbefaler ikke pegunigalsidase alfa til voksne patienter (≥ 18 år) med Fabrys sygdom. 

Find anbefalingen her. 


Olaparib i kombination med abirateron og prednisolon

Medicinrådet anbefaler ikke olaparib i kombination med abirateron til behandling af patienter med metastatisk kastrationsresistent prostatakræft (mCRPC), som ikke er kandidater til kemoterapi.

Find anbefalingen her. 

 

Revurdering af anbefalinger

Daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason

Medicinrådet fastholdt anbefalingen fra 25.01.2023

Find anbefalingen her. 


Daratumumab i kombination med cyclophosphamid, bortezomib og dexamethason

Medicinrådet fastholdt anbefalingen fra 25.01.2023

Find anbefalingen her. 


Behandlingsvejledning

Immunoglobuliner - behandling af primær immundefekt

Find behandlingsvejledningen her.

 

Lægemiddelrekommandation

Nyrekræft

Find lægemiddelrekommandationen her.