Gå til hovedindholdet

Daratumumab (Darzalex) i kombination med bortezomib, cyclophosphamid og dexamethason - revurdering

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag
ATC-kode: L01XC24
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme
Specifik sygdom:  Amyloidose
Anvendelse:  Nydiagnosticeret systemisk AL amyloidose
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 26. januar 2024

OBS: Anbefalingen blev revurderet på rådsmødet den 24. januar 2024 på baggrund af ny pris fra virksomheden. Rådet fandt ikke anledning til at ændre anbefalingen.

Anbefaling

Godkendt den 24. januar 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. daratumumab i kombination med cyclophosphamid, bortezomib og dexamethason til behandling af nydiagnosticeret systemisk AL amyloidose, version 1.1

Medicinrådet anbefaler ikke daratumumab i tillæg til den nuværende standardbehandling med cyclophosphamid, bortezomib og dexamethason (CyBorD) til nydiagnosticeret systemisk let-kæde amyloidose.

Tillæg af daratumumab til standardbehandlingen kan medføre, at patienternes sygdomsforværring bremses. Der er imidlertid ikke dokumenteret effekt på patienternes overlevelse, ligesom det ikke er dokumenteret, om deres livskvalitet forbedres.

Med daratumumab bliver den samlede behandling væsentlig dyrere. Medicinrådet vurderer derfor samlet set, at omkostningerne til behandlingen er for høje i forhold til den manglende dokumentation for effekten på patienternes levetid og livskvalitet.

Medicinrådet opfordrer lægemiddelfirmaet til at indsende opfølgende data, der dokumenterer en samlet forbedret overlevelse, eller vende tilbage med en lavere og mere rimelig pris, der afspejler usikkerheden om effekten.

Bemærk: Den tidligere version 1.0 findes nedenfor under "Beslutning om anbefaling".

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
24. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
11. november 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
22. december 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
11. november 2022 - 25. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 10 uger og 5 dage (75 dage) på arbejdet med daratumumab i kombination med cyclophosphamid, bortezomib og dexamethason til behandling af nydiagnosticeret systemisk AL amyloidose.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
07. juli 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
10. november 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling vedr. daratumumab i kombination med bortezomib, cyclophosphamid og dexamethason til behandling af nydiagnosticeret systemisk AL amyloidose på baggrund af ny pris.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.

Beslutning om anbefaling vedr. revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt revurderingen - version 1.1
24. januar 2024.