Gå til hovedindholdet

Daratumumab (Darzalex) i kombination med lenalidomid og dexamethason - revurdering

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Janssen-Cilag
ATC-kode: L01FC01
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke er kandidater til autolog stamcelletransplantation
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 26. januar 2024

OBS: Anbefalingen blev revurderet på rådsmødet den 24. januar 2024 på baggrund af ny pris fra virksomheden. Rådet fandt ikke anledning til at ændre anbefalingen.

Anbefaling

Godkendt den 24. januar 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason til behandling af patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke er kandidater til autolog stamcelletransplantation, version 1.1

Medicinrådet anbefaler ikke daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason (DaraLenDex) til nydiagnosticerede patienter med knoglemarvskræft, som ikke er egnede til højdosis kemoterapi med stamcellestøtte.

DaraLenDex kan ligesom de nuværende behandlinger bremse sygdomsudviklingen i en periode og forlænge patienternes liv. De nuværende behandlinger er daratumumab i kombination med bortezomib, melphalan og prednison (DaraBorMelPred) og bortezomib i kombination med lenalidomid og dexamethason (BorLenDex).

Medicinrådet finder det dog ikke dokumenteret, at effekten af DaraLenDex på patienternes levetid er bedre end de to andre behandlinger, men bivirkningsprofilen kan være mere fordelagtig, fordi der er færre tilfælde af neuropati blandt patienter behandlet med DaraLenDex end med de andre behandlinger.

Prislejet er allerede meget højt for DaraBorMelPred, og DaraLenDex er dyrere end DaraBorMelPred og væsentligt dyrere end BorLenDex. En anbefaling af DaraLenDex vil derfor være forbundet med for høje omkostninger for sundhedsvæsenet, og Medicinrådet opfordrer lægemiddelvirksomheden til at sænke prisen på behandlingen.

Bemærk: Den tidligere version 1.0 findes nedenfor under "Beslutning om anbefaling".

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
28. februar 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
30. september 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. december 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
22. december 2022. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
30. september 2022 - 25. januar 2023. 

Medicinrådet har brugt 16 uger og 5 dage (117 dage) på arbejdet med daratumumab i kombination med lenalidomid og dexamethason til behandling af patienter med nydiagnosticeret myelomatose, som ikke er kandidater til autolog stamcelletransplantation.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
07. juli 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
10. november 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af daratumumab (Darzalex) i kombination med lenalidomid og dexamethason til behandling af knoglemarvskræft på baggrund af ny pris.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.

Beslutning om anbefaling vedr. revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt revurderingen - version 1.1
24. januar 2024.