Gå til hovedindholdet

Nyrekræft

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Nyrekræft Renalcellekarcinom
Anvendelse:  Nyrekræft
Fagudvalg:  Nyrekræft
Sidst opdateret: 14. november 2023

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Medicinrådets kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft - version 1.0
Godkendt den 21. juni 2023

Klinisk sammenligningsgrundlag


Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft - version 1.1
Godkendt den 15. juni 2022 - gældende fra den 1. september 2022

Supplerende dokumenter

Bilag til Medicinrådets omkostningsanalyse vedr. lægemidler til metastatisk nyrekræft – version 1.1
Godkendt den 14. november 2023

Bilag til omkostningsanalyse

 
Medicinrådets omkostningsanalyse vedr. ligestillede lægemidler til metastatisk nyrekræft - version 1.0
Godkendt den 27. september 2023

Omkostningsanalyse


Amgros' udvidede sammenligningsgrundlag for terapiområdet nyrekræft, renalcellecarcinom: Lægemidler til lokalavanceret inoperabelt eller metastatisk nyrekræft - version 1.2

Godkendt den 9. oktober 2020

Udvidet sammenligningsgrundlag


Baggrund for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft - version 1.2

Godkendt den 8. oktober 2020

Baggrund for behandlingsvejledning


Medicinrådets protokol for en fælles regional behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft
Godkendt den 28. august 2019

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
10. oktober 2018 - 28. august 2019. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
28. august 2019. 
Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
3. - 17. september 2019. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
28. august 2019 - 13. maj 2020. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
13. maj 2020. 

Opdatering af behandlingsvejledning

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at opdatere behandlingsvejledningen
14. december 2022. 
Medicinrådet udarbejder den opdaterede behandlingsvejledning
14. december 2022 - 21. juni 2023. 
Medicinrådet har godkendt den opdaterede behandlingsvejledning
21. juni 2023. 

Udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
26. august 2020. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
27. september 2023. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
21. oktober 2020.