Gå til hovedindholdet

Behandling med immunoglobuliner - behandling af primær immundefekt

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Immundefekter og transplantation
Specifik sygdom:  Immundefekter
Anvendelse:  Behandling med immunoglobuliner - behandling af primær immundefekt
Fagudvalg:  Immunglobulinsubstitution
Sidst opdateret: 20. juni 2024

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Opsummering af Medicinrådets evidensgennemgang vedr. immunglobulinsubstitution ved primær immundefekt (PID) - version 1.1
Godkendt den 20. juni 2024

Opsummering af evidensgennemgang - version 1.1

 
Medicinrådets evidensgennemgang vedr. immunglobulinsubstitution ved primær immundefekt (PID) - version 1.0
Godkendt den 24. januar 2024

Medicinrådets evidensgennemgang

 

OBS: Grundet særlige forhold ved immunglobulinbehandling, herunder forsyningssikkerhed på plasmaområdet, har Medicinrådet hidtil besluttet ikke at lave lægemiddelrekommandationer for området. 

Anvendelsen af immunglobuliner forventes at følge Medicinrådets behandlingsvejledninger på området og Amgros’ udbudsaftaler på immunglobuliner.

Supplerende dokumenter

Tillæg til Medicinrådets evidensgennemgang vedrørende immunglobulinsubstitution ved primære immundefekter. Direkte indplacering af Gamunex og Xembify, version 1.0

Tillæg


Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende ligestillede immunglobuliner til subkutan brug - version 1.1
Godkendt den 28. maj 2024

Omkostningsanalyse


Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende immunglobulinsubstitution til primære immundefekter - version 1.1
Godkendt den 25. august 2022

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
10. oktober 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
10. oktober 2018 - 27. januar 2021. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
27. januar 2021. 

Den 25. august 2022 er der godkendt en ny version 1.1 af protokollen
Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende immunglobulinsubstitution til primære immundefekter - version 1.1

Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur i den angivne tidsperiode
1. - 14. september 2022. 

I perioden fra den 1. september til den 14. september 2022 havde lægemiddelvirksomheder, som markedsfører de immunglobuliner, som er listet i protokollen, mulighed for at indsende litteratur til behandlingsvejledningen.

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
27. januar 2021 - 24. januar 2024. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
24. januar 2024. 

Udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
22. april 2024. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen