Gå til hovedindholdet

Baricitinib (Olumiant)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
ATC-kode: L04AA37
Sygdomsområde:  Hudsygdomme
Specifik sygdom:  Alopecia areata
Anvendelse:  Svær alopecia areata
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 25. januar 2024

Godkendt den 24. januar 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. baricitinib til svær alopecia areata (pletvist hårtab) hos voksne patienter - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke baricitinib (Olumiant) til voksne patienter med svær alopecia areata (pletvist hårtab).

Baricitinib kan reducere hårtab sammenlignet med ingen behandling.

Behandlingen er forbundet med bivirkninger, hyppigst infektioner og forhøjet kolesterol i blodet. Hos patienter med øget risiko for kardiovaskulær eller malign sygdom kan der være øget risiko for alvorlige bivirkninger.

Omkostningerne ved behandling med baricitinib er højere end den nuværende behandling. Medicinrådet vurderer, at omkostningerne ved baricitinib ikke er rimelige i forhold til den dokumenterede effekt.

Status for Medicinrådets vurdering

Opstart af vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet at tage sagen op af egen drift
26. oktober 2022. 

Eli Lilly har tilbudt at indsende sundhedsøkonomiske oplysninger om lægemidlet. Medicinrådet afventer oplysningerne, før vurderingen kan begynde.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til Amgros
08. december 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
08. januar 2024. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
24. januar 2024.