Gå til hovedindholdet

Syv nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har i dag godkendt syv nye anbefalinger: fire lægemidler anbefales som mulig standardbehandling, to lægemidler anbefales til nogle patienter, men ikke hele patientgruppen, og ét lægemiddel anbefales ikke

30. januar 2019

På mødet den 30. januar 2019 godkendte Rådet syv anbefalinger:

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab (Keytruda) som mulig standardbehandling til patienter med recidiverende eller metastaserende planocellulær hoved-halskræft, som behandles i 2. linje. Patienterne skal være progredieret på eller efter platinindeholdende behandling, være i performancestatus 0-1 og have udtryk af PD-L1 ≥ 50 % vurderet på væv fra tumor ved Tumor Proportion Score (TPS). Se anbefalingen


Medicinrådet anbefaler ocrelizumab (Ocrevus) som mulig standardbehandling til voksne patienter i alderen 45 år eller yngre med primær progressiv multipel sklerose (PPMS). Sygdomsvarighed må være maks. 10 år for patienter med EDSS-score mellem 3-5 og maks. 15 år for patienter med EDSS-score mellem 5-6,5. Se anbefalingen


Medicinrådet anbefaler tisagenlecleucel (Kymriah) som mulig standardbehandling til patienter med B-celle akut lymfatisk leukæmi (ALL), som er refraktære, i relaps efter stamcelletransplantation eller i andet eller senere relaps. Se anbefalingen


Medicinrådet anbefaler bictegravir/emtricitabin/tenofovir alafenamid (Biktarvy) som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-infektion, som ikke har aktuel eller tidligere påvist viral resistens overfor integrasehæmmerklassen, emtricitabin eller tenofovir. Se anbefalingen


Medicinrådet anbefaler gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) i tillæg til kurativ kemoterapi som mulig standardbehandling til nydiagnosticerede patienter på mindst 15 år, der har CD33-positiv akut myeloid leukæmi og en favorabel eller intermediær cytogenetisk risikoprofil. 

Medicinrådet anbefaler ikke gemtuzumab ozogamicin (Mylotarg) i tillæg til kurativ kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med akut myeloid leukæmi, der har en ufavorabel cytogenetisk risikoprofil, da de ikke vurderes at have gavn af behandlingen. 
Se anbefalingen


Medicinrådet anbefaler niraparib (Zejula) som mulig standardbehandling til patienter med BRCA1/2-mutation og med platinsensitiv, recidiverende HGSC i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden og respons på platinbaseret kemoterapi.

Medicinrådet anbefaler ikke niraparib (Zejula) som mulig standardbehandling til patienter uden BRCA1/2-mutation og med platinsensitiv, recidiverende HGSC i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden og respons på platinbaseret kemoterapi. 
Se anbefalingen


Medicinrådet anbefaler ikke lenalidomid (Revlimid) vedligeholdelsesbehandling med lenalidomid som mulig standardbehandling til knoglemarvskræft (myelomatose) efter højdosiskemoterapi med stamcellestøtte. Se anbefalingen