Gå til hovedindholdet

Fem anbefalinger og to behandlingsvejledninger

På rådsmødet den 21. februar 2024 behandlede Rådet fem anbefalinger og to behandlingsvejledninger.

22. februar 2024

Medicinrådet har den 21. februar godkendt følgende:


Anbefalinger

Cipaglucosidase alfa

Medicinrådet anbefaler ikke cipaglucosidase alfa i kombination med miglustat – en enzymerstatningsterapi til voksne med sent debuterende Pompes sygdom (en medfødt stofskiftesygdom, der medfører nedsat muskelkraft og lungefunktion, fordi patienten mangler et vigtigt enzym).

Find anbefalingen her. 


Teclistamab

Medicinrådet anbefaler teclistamab til voksne patienter med recidiverende og refraktær knoglemarvskræft (myelomatose), som har fået mindst tre tidligere behandlinger, herunder et immunmodulerende lægemiddel, en proteasomhæmmer samt et anti-CD38-antistof, og som har haft sygdomsprogression under seneste behandling. Anbefalingen gælder patienter, som er i god almen tilstand (performancestatus 0-1).

Find anbefalingen her. 


Olaparib

Medicinrådet anbefaler ikke olaparib som adjuverende behandling til BRCA1/2-muteret HER2-negativ brystkræft. Det gælder patienter med høj-risiko, tidlig sygdom, der tidligere har modtaget neoadjuverende eller adjuverende kemoterapi. Formålet med adjuverende behandling er at mindske risikoen for tilbagefald efter operation, med henblik på at forlænge overlevelsen.

Find anbefalingen her. 


Voclosporin

Medicinrådet anbefaler ikke voclosporin i kombination med mycophenolatmofetil til behandling af voksne patienter med aktiv lupus nefritis af klasse III, IV eller V (herunder blandet klasse III/V og IV/V). Lupus nefritis er en sjælden autoimmun sygdom, som forårsager gentagne inflammationer i nyrerne med risiko for kronisk tab af nyrefunktion til følge.

Find anbefalingen her. 


Vosoritid

Medicinrådet anbefaler ikke vosoritid til behandling af akondroplastisk dværgvækst.

Find anbefalingen her. 

 

Behandlingsvejledninger

Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)

Find behandlingsvejledningen her. 

 

Arveligt angioødem

Find behandlingsvejledningen her.