Gå til hovedindholdet

Cipaglucosidase alfa (Pombiliti) i kombination med miglustat (Opfolda)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Amicus Therapeutics
ATC-kode: A16AB23 + A16AX06
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme
Specifik sygdom:  Pompes sygdom
Anvendelse:  Voksne patienter med sent debuterende Pompes sygdom (LOPD)
Fagudvalg:  Medfødte stofskiftesygdomme
Sidst opdateret: 22. februar 2024

Anbefaling

Godkendt den 21. februar 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. cipaglucosidase alfa i kombination med miglustat til behandling af Pompes sygdom - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke cipaglucosidase alfa i kombination med miglustat – en enzymerstatningsterapi til voksne med sent debuterende Pompes sygdom (en medfødt stofskiftesygdom, der medfører nedsat muskelkraft og lungefunktion, fordi patienten mangler et vigtigt enzym).

Cipaglucosidase alfa i kombination med miglustat er en mindst lige så effektiv og sikker behandling som alglucosidase alfa, som er den enzymerstatningsterapi, de fleste patienter modtager i dag.

Selvom omkostningerne aktuelt er lavere end for alglucosidase alfa, vurderer Medicinrådet, at omkostningerne for begge behandlinger er prissat urimeligt højt. Medicinrådet kan derfor ikke anbefale cipaglucosidase alfa i kombination med miglustat til den nuværende pris. I stedet opfordrer Medicinrådet lægemiddelvirksomheden til at vende tilbage med en væsentligt lavere pris.

For at skabe priskonkurrence på området for enzymerstatningsterapier, hvor lægemidlerne på nuværende tidspunkt er prissat uforholdsmæssigt højt, har Medicinrådet besluttet at udarbejde en behandlingsvejledning for enzymerstatningsterapier, hvori behandling af Pompes sygdom også vil indgå.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
10. juni 2022. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
28. juli 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
16. oktober 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Medicinrådet besluttede, at der skulle være clock-stop i sagen, fordi ansøger skulle fremsende nye data til sin ansøgning. Clock-stoppet varede fra 29. november til 8. december 2023.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. januar 2024. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
23. januar 2024. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. februar 2024. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
16. oktober 2023 - 21. februar 2024. 

Medicinrådet har brugt 17 uger (119 dage) på arbejdet med cipaglucosidase alfa i kombination med miglustat til behandling af Pompes sygdom.

Der har været clock-stop i sagen i perioden 29. november til 8. december 2023, fordi ansøger skulle fremsende nye data til sin ansøgning.