Gå til hovedindholdet

Vosoritid (Voxzogo)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: BioMarin International Limited
ATC-kode: M05BX07
Sygdomsområde:  Sjældne arvelige sygdomme
Specifik sygdom:  Akondroplastisk dværgvækst Akondroplasi
Anvendelse:  Akondroplasi hos patienter på 2 år og derover, hvor epifyserne ikke er lukkede
Fagudvalg:  Sjældne medfødte sygdomme hos børn
Sidst opdateret: 22. februar 2024

Anbefaling

Godkendt den 21. februar 2024

Medicinrådets anbefaling vedrørende vosoritid til behandling af akondroplasi - version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke vosoritid til behandling af akondroplastisk dværgvækst. Akondroplasi er den mest almindelige form for skeletdysplasi, som resulterer i lille højde med relativt korte arme og ben samt dysproportionel vækst af knogler i hele kroppen. Patienterne kan desuden have en lang række komplikationer, der i nogle tilfælde kan være invaliderende og medføre kroniske smerter.

Medicinrådet vurderer, at behandling med vosoritid kan øge patientens højde, men der er endnu ingen data for patienternes endelige højde som voksne. Data vedrørende kort- og langtidsbivirkninger er meget begrænsede. Det er ikke dokumenteret, at behandling med vosoritid forbedrer patienternes funktionsevne. I studierne er det ikke undersøgt, om behandling med vosoritid forhindrer udvikling af komplikationer.

Vosoritid er meget højt prissat, og der er usikkerhed om effekten. Medicinrådet kan derfor ikke anbefale vosoritid til den nuværende pris, men opfordrer i stedet lægemiddelvirksomheden til at vende tilbage med en markant lavere pris og bedre data.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
19. juni 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
06. oktober 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering)

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
06. oktober 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. januar 2024. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
26. januar 2024. 

Der har været clock-stop i sagen i perioden 29. november 2023 - 26. januar 2024, fordi ansøger ønskede længere tid til prisforhandling.

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. februar 2024. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
06. oktober 2023 - 21. februar 2024. 

Medicinrådet har brugt 11 uger og 3 dage (80 dage) på arbejdet med vosoritid til behandling af akondroplasi.

Der har været clock-stop i sagen i perioden 29. november 2023 - 26. januar 2024, fordi ansøger ønskede længere tid til prisforhandling.