Gå til hovedindholdet

Seks anbefalinger, et klinisk sammenligningsgrundlag og en lægemiddelrekommandation

På rådsmødet den 21. juni 2023 færdigbehandlede Medicinrådet seks anbefalinger, et klinisk sammenligningsgrundlag for lægemidler til metastatisk nyrekræft og en lægemiddelrekommandation for spinal muskelatrofi.

22. juni 2023

Medicinrådet har den 21. juni 2023 godkendt følgende:

Anbefalinger

Medicinrådet anbefaler roxadustat til symptomatisk anæmi (blodmangel) forbundet med kronisk nyresygdom hos voksne patienter, der ved opstart af behandlingen med roxadustat ikke er i dialyse eller har været i dialyse i højst 4 måneder.

Find anbefalingen her: Roxadustat (Evrenzo)


Medicinrådet anbefaler asciminib til behandling af voksne patienter med Philadelphia‑kromosom positiv kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase (Ph+ CML‑CP), som tidligere er blevet behandlet med to eller flere tyrosinkinasehæmmere (TKI’er). 

Find anbefalingen her: Asciminib (Scemblix)


Medicinrådet anbefaler maribavir til behandling af patienter, som er blevet organ- eller stamcelle-transplanteret og har refraktær CMV-infektion.

Find anbefalingen her: Maribavir (Livtencity)


Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab som adjuverende behandling til patienter med komplet resekteret stadie IIB- eller IIC-modermærkekræft. 

Find anbefalingen her: Pembrolizumab (Keytruda)


Medicinrådet anbefaler ikke polatuzumab vedotin i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednison (pola-R-CHP) til behandling af voksne patienter med tidligere ubehandlet diffust storcellet B-cellelymfom.

Find anbefalingen her: Polatuzumab vedotin (Polivy) i kombination med rituximab, cyklofosfamid, doxorubicin og prednison (R-CHP)


Opfølgning på anbefaling:

Medicinrådet anbefaler siponimod til patienter med aktiv sekundær progressiv multipel sklerose (SPMS).

Find anbefalingen her: Siponimod (Mayzent)

 

Klinisk sammenligningsgrundlag

Medicinrådets kliniske sammenligningsgrundlag vedrørende lægemidler til metastatisk nyrekræft

 

Lægemiddelrekommandation 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til spinal muskelatrofi – version 1.0