Gå til hovedindholdet

Asciminib (Scemblix)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Novartis
ATC-kode: L01EA06
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Kronisk myeloid leukæmi
Anvendelse:  Voksne patienter med Philadelphia kromosompositiv kronisk myeloid leukæmi i kronisk fase (Ph+ CML CP), som tidligere er blevet behandlet med to eller flere tyrosinkinasehæmmere
Fagudvalg:  Kroniske myeloproliferative sygdomme (inkl. kronisk myeloid leukæmi)
Sidst opdateret: 21. juni 2023

Anbefaling

Godkendt den 21. juni 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. asciminib til kronisk myeloid leukæmi, version 1.0

Medicinrådet anbefaler asciminib til behandling af voksne patienter med Philadelphia‑kromosom positiv kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase (Ph+ CML‑CP), som tidligere er blevet behandlet med to eller flere tyrosinkinasehæmmere (TKI’er). 

Medicinrådet vurderer, at effekten og bivirkningsbyrden af asciminib er sammenlignelig med effekten af bosutinib, som er et blandt flere lægemidler, patienterne behandles med i dag. Behandling med både asciminib og bosutinib medfører, at patienterne opnår respons (major molecular response), som forhindrer, at sygdommen forværres. Samtidig er omkostningerne for de to behandlinger sammenlignelige. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne samlet set er rimelige i forhold til effekten.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
20. april 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
21. februar 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. maj 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
30. maj 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. juni 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
21. februar - 21. juni 2023. 

Medicinrådet har brugt 17 uger og 1 dag (120 dage) på arbejdet med asciminib til kronisk myeloid leukæmi.