Gå til hovedindholdet

Maribavir (Livtencity)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Takeda
ATC-kode: J05AX10
Sygdomsområde:  Infektionssygdomme
Specifik sygdom:  CMV-infektion
Anvendelse:  Behandling af CMV-infektion eller -sygdom hos transplantationsmodtagere, som har refraktær/resistent CMV-infektion
Fagudvalg:  Akut leukæmi
Sidst opdateret: 21. juni 2023

Anbefaling

Godkendt den 21. juni 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. maribavir til behandling af refraktær CMV-infektion - version 1.0

Medicinrådet anbefaler maribavir til behandling af patienter, som er blevet organ- eller stamcelle-transplanteret og har refraktær CMV-infektion.

Medicinrådet vurderer, at flere patienter kan opnå CMV-clearance (dvs. at virus ikke kan måles i blodet) ved behandling med maribavir sammenlignet med den behandling, man bruger i dag. Da studiet er ublindet, og behandling med komparator ikke svarer til dansk klinisk praksis, vurderer Medicinrådet, at det er usikkert, om maribavir er et mere effektivt lægemiddel end de eksisterende behandlingsmuligheder.

Bivirkningerne forbundet med maribavir er mindre betydende og ofte af mindre alvorlig karakter end bivirkningerne ved de behandlinger, man bruger i dag.

Maribavir forventes at reducere antallet af dage, patienten er indlagt, fordi maribavir gives som orale tabletter, mens patienter ofte indlægges ved behandling med de nuværende lægemidler, da flere af disse gives meget hyppigt intravenøst.

Maribavir har en anden virkningsmekanisme end de øvrige lægemidler, hvilket er en fordel for de patienter, som har udviklet resistens mod de øvrige behandlinger. Dog er der flere patienter, der modtager maribavir, der udvikler resistens, som også kan påvirke, om patienten kan få effekt af de øvrige lægemidler.

Omkostningerne forbundet med maribavir er på niveau med den nuværende behandling, og samlet set vurderer Medicinrådet, at omkostningerne til behandlingen er rimelige i forhold til effekten.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
14. marts 2022. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
09. januar 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. maj 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
24. maj 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. juni 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
9. januar - 21. juni 2023. 

Medicinrådet har brugt 23 uger og 2 dage (163 dage) på arbejdet med maribavir til behandling af refraktær CMV-infektion (med eller uden resistens).