Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: MSD
ATC-kode: L01FF02
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Adjuverende behandling af højrisiko stadie II-melanom
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 15. marts 2024

Anbefaling

Godkendt den 21. juni 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab til adjuverende behandling af højrisiko stadie II-melanom, version 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab som adjuverende behandling til patienter med komplet resekteret stadie IIB- eller IIC-modermærkekræft.

I forhold til nuværende standardbehandling, der alene består af kontrolbesøg, kan pembrolizumab nedsætte risikoen for sygdomstilbagefald hos en mindre andel af patienterne. Det er ikke  dokumenteret, at behandlingen kan forlænge patienternes liv. Samtidig er behandling med pembrolizumab forbundet med betydelige bivirkninger, som kan være langvarige og  behandlingskrævende.

Behandlingen er dyrere end nuværende praksis uden adjuverende medicinsk behandling. Medicinrådet vurderer derfor, at omkostningerne ikke er rimelige i forhold til den usikre effekt.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
07. december 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
28. marts 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
12. maj 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
30. maj 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
21. juni 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
28. marts - 21. juni 2023. 

Medicinrådet har brugt 12 uger og 1 dag (85 dage) på arbejdet med pembrolizumab til adjuverende behandling af højrisiko stadie II-melanom.

Anmodning om revurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
11. marts 2024. 
Formandskabet har besluttet, at der skal/ikke skal igangsættes en revurdering