Gå til hovedindholdet

Fem anbefalinger og to opdateringer af behandlingsvejledninger

På rådsmødet d. 22. november blev der godkendt fem anbefalinger og to opdateringer af behandlingsvejledninger for HIV 1-infektion og hæmofili B

24. november 2023

Medicinrådet har d. 22. november godkendt følgende:

Anbefalinger

Dupilumab

Medicinrådet anbefaler dupilumab til voksne patienter med moderat til svær prurigo nodularis (PN), som er en sjælden, kronisk hudsygdom.

Find anbefalingen her. 


Nivolumab

Medicinrådet anbefaler, at patienter med potentielt kurabel ikke-småcellet lungekræft fortsat behandles i henhold til gældende nationale kliniske retningslinjer.

Hos den lille gruppe af patienter, hvor der klinisk findes indikation for behandling med neoadjuverende kemoterapi, anbefaler Medicinrådet nivolumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som neoadjuverende behandling af resektabel ikke-småcellet lungecancer med høj risiko for tilbagefald og PD-L1 ≥ 1 %.

Find anbefalingen her. 


Hemgenix

Medicinrådet anbefaler ikke Hemgenix (etranacogene dezaparvovec) til voksne patienter med blødersygdommen hæmofili B (medfødt faktor IX-mangel) i svær og moderat svær grad.

Find anbefalingen her. 


Pembrolizumab

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi til patienter med inoperabel lokalt fremskreden eller metastatisk triple-negativ brystkræft (PD-L1 CPS ≥ 10) uden forudgående systemisk behandling af metastatisk sygdom.

Find anbefalingen her.

 

Revurdering af anbefaling

Pegcetacoplan

Medicinrådet anbefaler pegcetacoplan til voksne patienter med den sjældne blodsygdom paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH).

Find anbefalingen her.

 

Opdatering af behandlingsvejledninger

HIV 1-infektion

Find Behandlingsvejledningen her. 


Hæmofili B

Find Behandlingsvejledningen her.