Gå til hovedindholdet

Dupilumab (Dupixent)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: D11AH05
Sygdomsområde:  Dermatologi Hudsygdomme
Specifik sygdom:  Prurigo nodularis
Anvendelse:  Moderat til svær prurigo nodularis (PN) hos voksne, som er kandidater til systemisk behandling
Fagudvalg:  Atopisk eksem
Sidst opdateret: 23. november 2023

Anbefaling

Godkendt den 22. november 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. dupilumab til moderat til svær prurigo nodularis, version 1.0

Medicinrådet anbefaler dupilumab til voksne patienter med moderat til svær prurigo nodularis (PN), som er en sjælden, kronisk hudsygdom. Anbefalingen omfatter patienter med utilstrækkelig effekt af lokalbehandling og mindst en anden systemisk behandling afprøvet i mindst tre måneder. Anbefalingen omfatter ikke andre typer af prurigo (kløe).

Dupilumab i kombination med lokalbehandling er effektivt til at reducere kløe og sværhedsgrad af moderat til svær PN samt til at forbedre livskvaliteten sammenlignet med nuværende standardbehandling bestående af topikale glukokortikoider (lokalbehandling).

Medicinrådet har tidligere anbefalet dupilumab til atopisk eksem. Effekt, bivirkninger og omkostninger er på samme niveau ved brug af dupilumab til PN som til atopisk eksem.

Medicinrådet efterspørger, at brugen af dupilumab til PN registreres i en klinisk database.

Kriterier for opstart, monitorering og seponering kan læses her: 
Medicinrådets kriterier for opstart, monitorering og seponering for dupilumab til moderat til svær prurigo nodularis

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
01. august 2022. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
27. april 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering).

Medicinrådet har godkendt den endelige ansøgning
13. juni 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
13. oktober 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
24. oktober 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
22. november 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
13. juni - 22. november 2023. 

Medicinrådet har brugt 23 uger og 1 dage (162 dage) på arbejdet med dupilumab (Dupixent) til moderat til svær prurigo nodularis.