Gå til hovedindholdet

Pegcetacoplan (Aspaveli)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Swedish Orphan Biovitrum A/S (Sobi)
ATC-kode: L04AA54
Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Paroxystisk nokturn hæmoglobinuri (PNH)
Anvendelse:  Voksne patienter med paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH), som er anæmiske efter behandling med en C5-hæmmer i mindst 3 måneder
Fagudvalg:  Benign hæmatologi
Sidst opdateret: 23. november 2023

Anbefaling

Godkendt den 22. november 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. pegcetacoplan til behandling af paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH) - version 3.0

Medicinrådet anbefaler pegcetacoplan til voksne patienter med den sjældne blodsygdom paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH). Anbefalingen gælder patienter, som er anæmiske (lider af blodmangel) trods mindst 3 måneders behandling med en C5-hæmmer.

Sammenlignet med fortsat C5-hæmmerbehandling reducerer pegcetacoplan anæmi og behovet for blodtransfusioner, hvilket forbedrer patienternes livskvalitet. Pegcetacoplan er prissat på niveau med den billigste C5-hæmmerbehandling, og fordi patienterne kan behandles i eget hjem og skal have færre blodtransfusioner, er pegcetacoplan samlet set forbundet med lavere omkostninger end de nuværende C5-hæmmere.

Både pegcetacoplan og de to eksisterende behandlinger (C5-hæmmere) er dog ekstremt dyre. Anbefalingen er derfor ikke udtryk for, at Medicinrådet finder de samlede omkostninger til disse behandlinger rimelige.

Bemærk: Tidligere versioner kan findes nedenfor under "Beslutning om anbefaling".

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
12. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
29. april 2022. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
22. juni 2022. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
07. juli 2022. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
29. april - 31. august 2022. 

Medicinrådet har brugt 17 uger og 5 dage (124 dage) på arbejdet med pegcetacoplan til behandling af paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH). 

Anmodning om revurdering - marts 2023

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
10. marts 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
24. marts 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af pegcetacoplan til paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH) på baggrund af ny pris.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.

Anmodning om revurdering - august 2023

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om revurdering
10. august 2023. 
Formandskabet har besluttet, at der skal igangsættes en revurdering
08. september 2023. 

Ansøger har indsendt en anmodning om revurdering af Medicinrådets anbefaling af pegcetacoplan til paroksystisk natlig hæmoglobinuri (PNH) på baggrund af ny pris.

Medicinrådets formandskab har besluttet, at Medicinrådet skal revurdere anbefalingen.