Gå til hovedindholdet

Blødersygdom (hæmofili B)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili B
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 16. april 2024

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Gældende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til hæmofili B - version 1.1
Godkendt den 23. december 2021 - gældende fra den 1. april 2022

OBS: Medicinrådet offentliggør en opdateret lægemiddelrekommandation på baggrund af ”Opsummering af evidensgennemgang - version 1.1”, når Amgros har afholdt udbud.

Kommende lægemiddelrekommandation

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedr. lægemidler til hæmofili B - version 1.2
Godkendt den 16. april 2024 - gældende fra den 1. september 2024

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 1.2


Opsummering af Medicinrådets evidensgennemgang for hæmofili B - version 1.1
Godkendt den 22. november 2023

Opsummering af evidensgennemgang

Supplerende dokumenter

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet hæmofili B - version 1.0
Godkendt den 28. juni 2018

Gennemgang af terapiområdet for hæmofili B


Udvidet sammenligningsgrundlag - lægemidler til hæmofili B
Godkendt den 26. september 2018

Udvidet sammenligningsgrundlag


Protokol for Medicinrådets behandlingsvejledning for hæmofili B - version 1.0
Godkendt den 15. marts 2018

Protokol for behandlingsvejledning

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
07. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
7. februar - 15. marts 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
15. marts 2018. 
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
20. marts 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
15. marts - 28. juni 2018. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
28. juni 2018. 

Udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag
10. oktober 2018. 

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen
12. december 2018.