Gå til hovedindholdet

Otte nye anbefalinger og en udvidelse af en tidligere anbefaling

Medicinrådet har udsendt otte nye anbefalinger og en udvidelse af en tidligere anbefaling til regionerne. Fem lægemidler anbefales, et lægemiddel anbefales ikke og tre lægemidler anbefales til nogle patienter, men ikke til hele patientgruppen

10. april 2019

Medicinrådet har på rådsmødet den 10. april 2019 færdigbehandlet følgende anbefalinger:

osimertinib (Tagrisso) til ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation

 • Medicinrådet anbefaler osimertinib som mulig standardbehandling i første linje til patienter med uhelbredelig ikke-småcellet lungekræft med aktiverende EGFR-mutation.
  Se anbefalingen her

daunorubicin og cytarabin (CPX-351) (Vyxeos) til akut myeloid leukæmi

 • Medicinrådet anbefaler liposomal daunorubicin og cytarabin (CPX-351) som mulig standardbehandling til behandlingsrelateret akut myeloid leukæmi (t-AML) eller AML med myelodysplasirelaterede forandringer (AML-MRC) hos patienter som vurderes egnede til stamcelletransplantation.
  Se anbefalingen her

tildrakizumab (Ilumetri) til moderat til svær plaque psoriasis

 • Medicinrådet anbefaler tildrakizumab som mulig standardbehandling til behandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne, som er kandidater til 2. generations immunmodulerende behandling.
  Se anbefalingen her

lenvatinib (Lenvima) til hepatocellulært karcinom

 • Medicinrådet anbefaler lenvatinib som mulig standardbehandling til voksne patienter med fremskreden eller ikkeresektabelt hepatocellulært karcinom (HCC), som ikke tidligere har fået systemisk behandling.
  Se anbefalingen her

olaparib (Lynparza) til kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden

 • Medicinrådet anbefaler ikke olaparib som mulig standardbehandling til patienter uden BRCA1/2mutation og med platinsensitiv, recidiverende high-grade epitelialt karcinom i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden og respons på platinbaseret kemoterapi.
  Se anbefalingen her

pembrolizumab (Keytruda) i kombination med kemoterapi til ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft

 • Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling i første linje til patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression ≥ 1 % og < 50 %.
 • Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression < 1 %.
 • Medicinrådet anbefaler ikke pembrolizumab i kombination med platinbaseret kemoterapi som mulig standardbehandling til patienter med ikke-planocellulær ikke-småcellet lungekræft med PD-L1 ekspression ≥ 50 %.
  Se anbefalingen her

vonicog alfa (Veyvondi) til von Willebrand sygdom

 • Medicinrådet anbefaler vonicog alfa (Veyvondi) som mulig standardbehandling til:
  • On-demandbehandling og ved mindre kirurgiske indgreb hos voksne patienter, som har normalt eller let nedsat faktor VIII-niveau.
  • Blødning hos voksne patienter, som i forbindelse med større kirurgiske indgreb får behov for at skifte til et faktorpræparat med lavere indhold af faktor VIII.
 • Medicinrådet anbefaler ikke vonicog alfa (Veyvondi) som mulig standardbehandling til On-demandbehandling af voksne patienter med lavt faktor VIII-niveau eller ved blødning hos voksne patienter, som gennemgår større kirurgiske indgreb, hvor der i begge tilfælde også er behov for et faktor VIII-præparat.
  Se anbefalingen her

erenumab (Aimovig) til forebyggende behandling af migræne

 • Medicinrådet anbefaler erenumab som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med kronisk migræne, som har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum, som et alternativ til behandling med botulinum type A toxin.
 • Medicinrådet anbefaler ikke erenumab som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med episodisk migræne med mindst fire migrænedage pr. måned uanset eventuelle tidligere behandlingssvigt med andre forebyggende behandlinger.
 • Medicinrådet anbefaler ikke erenumab som mulig standardbehandling til forebyggelse af migræne hos patienter med kronisk migræne, og som ikke har oplevet behandlingssvigt på tidligere forebyggende behandlinger med mindst ét antihypertensivum og ét antiepileptikum.
  Se anbefalingen her

Udvidelse af tidligere anbefaling:
encorafenib i kombination med binimetinib (Braftovi/Mektovi) til metastaserende malignt melanom med BRAF V600 mutation

 • Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib som mulig standardbehandling til patienter med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er kandidater til førstelinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.
 • Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib som mulig standardbehandling til patienter med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er kandidater til andenlinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.
  Se anbefalingen her


Pressekontakt: Kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen, kaj@medicinraadet.dk eller tlf. 20 61 45 90