Gå til hovedindholdet

Fem nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har udsendt fem nye anbefalinger til regionerne. Tre lægemidler anbefales som mulig standardbehandling, mens to lægemidler ikke anbefales som mulig standardbehandling

13. marts 2019

Medicinrådet har på rådsmødet den 13. marts 2019 færdigbehandlet fem nye anbefalinger, som er udsendt til regionerne:

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab som mulig standardbehandling til patienter med modermærkekræft stadium III og lymfeknudeinvolvering efter komplet resektion.

Medicinrådet anbefaler nivolumab i kombination med ipilimumab som mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), i intermediær eller dårlig prognosegruppe, der ikke tidligere har modtaget behandling.

Medicinrådet anbefaler tivozanib som mulig standardbehandling til patienter med lokalavanceret inoperabel eller metastaserende nyrekræft (mRCC), der ikke tidligere har modtaget behandling.

Medicinrådet anbefaler ikke cabozantinib som mulig standardbehandling til voksne patienter med hepatocellulært karcinom og leverfunktion svarende til Child-Pugh A, i performance status 0-1 i følgende tre populationer:

  1. patienter, som har tålt sorafenib, og hvis sygdom er progredieret under behandling med sorafenib.
  2. patienter, som tidligere er behandlet med men ikke har tålt sorafenib.
  3. patienter, hvis sygdom tidligere er progredieret på to tidligere behandlinger, hvoraf en er sorafenib.

Medicinrådet anbefaler ikke caplacizumab som mulig standardbehandling til erhvervet trombotisk trombocytopenisk purpura (aTTP).

 

Pressekontakt: Kommunikationskonsulent Karen Agerbæk Jørgensen, kaj@medicinraadet.dk eller tlf. 20 61 45 90