Gå til hovedindholdet

Medicinrådet opdaterer køreplan for behandlingsvejledninger

På det seneste rådsmøde har Medicinrådet opdateret sin køreplan for arbejdet med de kommende behandlingsvejledninger.

6. april 2022

På rådsmødet den 23. marts 2022 opdaterede Medicinrådet sin køreplan for arbejdet med behandlingsvejledningerne. Det sker blandt andet på baggrund af seks forslag til opdateringer af eksisterende behandlingsvejledninger fra lægemiddelvirksomheder og fra Medicinrådets fagudvalg og sekretariat.  

Rådet har således besluttet at opdatere behandlingsvejledningerne for knoglemarvskræft, for hæmofili A, for antipsykotisk behandling til børn og unge og for våd aldersrelateret makuladegeneration. Der er nye lægemidler eller ny evidens på disse områder, som gør, at behandlingsvejledningerne skal opdateres.

Desuden bliver udarbejdelsen af en behandlingsvejledning for psoriasis artrit på baggrund af et af de indkomne forslag sat i gang snarest muligt, fordi den nuværende RADS-behandlingsvejledning er forældet, og der er behov for at indplacere nye lægemidler.

Også behandlingsvejledningerne for sekundære og primære immunglobulindefekter skal udarbejdes snarest muligt, fordi Rådet ser behov for at sikre en mere ens praksis på tværs af landet på dette område og for at undgå problemer med forsyning af immunglobuliner.   

Rådet besluttede, at behandlingsvejledningerne for HER2+ brystkræft afventer vurderinger af nye lægemidler.

 

Behandlingsvejledninger, der er under udarbejdelse


Behandlingsvejledninger, der vil blive igangsat, så snart behandlingsvejledninger under udarbejdelse er færdige

 • Opdatering af behandlingsvejledning for antipsykotisk behandling til børn og unge
 • Behandlingsvejledning for kolorektalkræft
 • Behandlingsvejledning for sekundære immunglobulindefekter
 • Behandlingsvejledning for prostatakræft, endokrin behandling
 • Behandlingsvejledning for primære immunglobulindefekter
 • Behandlingsvejledning for psoriasis artrit
 • Behandlingsvejledning for arveligt angioødem

 

Behandlingsvejledninger, der afventer nye lægemidler eller andet

 • Blære- og urotelialkræft
 • Kronisk hepatitis B
 • Modermærkekræft – ikke-resektabel metastatisk
 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Prostatakræft – metastatisk kastrationsresistent
 • Væksthormon
 • HER2+ brystkræft, neoadjuverende, adjuverende og 1. og 2. linje