Blødersygdom (hæmofili A)

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Blodsygdomme Hæmatologi
Specifik sygdom:  Blødersygdom Hæmofili
Anvendelse:  Hæmofili A
Fagudvalg:  Blødersygdomme
Sidst opdateret: 10. maj 2022

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 23. oktober 2019

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A - version 1.0.
Lægemiddelrekommandationen vil blive opdateret, efter lægemidlerne har været i udbud. 

Supplerende dokumenter

Baggrund for behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til hæmofili A - version 1.1 
(godkendt den 20. april 2022)

Baggrund for behandlingsvejledning

OBS. Der findes en tidligere version 1.0 af baggrunden.

Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende skift af lægemidler hos patienter i profylaktisk behandling for hæmofili A - version 1.0
(godkendt den 9. maj 2022)

Omkostningsanalyse

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 7. februar 2018. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 7. februar - 12. december 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 13. december 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 12. december 2018 - 15. maj 2019. 
Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og baggrunden for Medicinrådets behandlingsvejledning
Medicinrådet har opdateret behandlingsvejledningen

Eventuel udarbejdelse af omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder omkostningsanalysen
Behandlet 20. april - 9. maj 2022. 
Medicinrådet har godkendt omkostningsanalysen
Behandlet 9. maj 2022. 

Medicinrådets omkostningsanalyse vedrørende skift af lægemidler hos patienter i profylaktisk behandling for hæmofili A

Medicinrådet har tidligere udarbejdet et udvidet sammenligningsgrundlag: 

Udvidet sammenligningsgrundlag - lægemidler til hæmofili A (godkendt den 19. juni 2019)

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Arkiv med tidligere versioner af lægemiddelrekommandationen