Gå til hovedindholdet

Medicinrådet laver køreplan for behandlingsvejledninger

På Medicinrådets møde den 27. oktober 2021 drøftede Rådet status og plan for det videre arbejde med de mange behandlingsvejledninger, som Rådet tidligere har besluttet at igangsætte.

18. november 2021

Behandlingsvejledningerne blev inddelt i grupper, alt efter hvornår de skal udarbejdes. Desuden besluttede Rådet at indstille arbejdet med behandlingsvejledningerne for svær astma og astma hos børn og unge.

Inddelingen ser således ud:

Behandlingsvejledninger, der udarbejdes i første omgang:

 • Attakvis multipel sklerose
 • Brystkræft - neoadjuverende og adjuverende behandling og 1. linje metastatisk HER2+
 • Brystkræft - 2. linje metastatisk HER2+
 • Kolorektalkræft - metastaserende
 • Prostatakræft - endokrin behandling
 • Spinal muskelatrofi
 • Venøs tromboembolisme hos patienter med kræft

Behandlingsvejledninger, der afventer nye lægemidler eller andet, før de igangsættes:

 • Arveligt angioødem
 • Blære- og urotelialkræft
 • Kronisk hepatitis B
 • Modermærkekræft - ikke-resektabel metastatisk
 • Kronisk leddegigt
 • Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
 • Prostatakræft - metastatisk kastrationsresistent
 • Psoriasis artrit
 • Væksthormon

Behandlingsvejledninger, der ikke udarbejdes:

 • Svær astma: Rådet besluttede ikke at udarbejde en opdateret behandlingsvejledning for svær astma, da der siden beslutningen om en opdatering af den gældende behandlingsvejledning er udarbejdet et tillæg. Derfor er en opdatering ikke længere nødvendig.
 • Astma hos børn og unge: Rådet prioriterede ikke at udarbejde en ny behandlingsvejledning for astma til børn og unge, da det er uklart, om en behandlingsvejledning fra Medicinrådet er den bedste løsning på den primære problemstilling, der angår mulig off-label-behandling i almen praksis.

Særligt for behandlingsvejledninger for knoglemarvskræft og immunglobuliner:

Medicinrådet skal på et kommende møde drøfte sine tidligere beslutninger om at udarbejde behandlingsvejledninger for knoglemarvskræft og immunglobuliner. Rådet vil blandt andet drøfte, hvorvidt en behandlingsvejledning er den bedste løsning på problemstillingerne på netop disse terapiområder.

Næste prioriteringsrunde:

Rådet besluttede at modtage forslag til nye områder én gang årligt i stedet for to gange årligt som hidtil. Næste frist for at indsende forslag til nye behandlingsvejledninger er den 7. januar 2022. Rådet vil i februar 2022 udvælge de behandlingsvejledninger, der skal sættes i gang.