Kronisk leddegigt

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Kronisk leddegigt
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 11. april 2022

OBS: Behandlingsvejledningen er under opdatering. Se mere her.

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Godkendt den 14. november 2018

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk leddegigt - version 2.3
Godkendt den 5. januar 2022 - gældende fra den 1. april 2022

Lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning - version 2.3

 

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt - valg af biologiske og targeterede syntetiske lægemidler
Godkendt den 13. september 2018

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet

Supplerende dokumenter

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk leddegigt vedr. subkutan infliximab - version 2.0
Godkendt den 22. juni 2020

Tillæg til behandlingsvejledningen - version 2.0


Udvidet sammenligningsgrundlag - biologiske og targeterede syntetiske DMARDs til kronisk leddegigt - 2.0

Udvidet sammenligningsgrundlag

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 16. august 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 16. august 2017 - 21. februar 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 30. marts 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 21. februar - 13. september 2018. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag

Udarbejdelse af lægemiddelrekommandation