Kronisk leddegigt

Status: Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation er godkendt

 

Behandlingsvejledning og baggrund

Medicinrådets behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt - vers. 1.1 (Rekommandationen er gældende fra 1. april 2019)

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt - valg af biologiske og targeterede syntetiske lægemidler

 

Ansvarligt fagudvalg: Fagudvalget vedr. gigtsygdomme

Om Medicinrådets behandlingsvejledninger

I behandlingsvejledninger vurderer Medicinrådet flere lægemidler til samme sygdom og tager typisk stilling til, om der er klinisk betydende forskelle mellem lægemidlerne, eller om to eller flere af disse kan ligestilles.

Se Medicinrådets metodehåndbog for yderligere information.

 

Symbolforklaring

Uafsluttet aktivitet

 

Ikke påbegyndt

 

Igangværende aktivitet

 

Igangværende

 

Aktivitet afsluttet

 

Afsluttet

 

Sidst opdateret: 13. september 2018

Status for vurderingen af terapiområdet

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt indstilling til vurdering af terapiområdet

16. august 2017

Indstilling om udarbejdelse af udkast til fælles regional behandlingsvejledning

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt projektprotokollen

21. februar 2018

Protokol for udarbejdelse af fælles regional behandlingsvejledning vedrørende reumatoid artrit

   
  Aktivitet afsluttet
         
 

Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med relevant litteratur 

Dato: 30. marts 2018

      Aktivitet afsluttet

 

Aktivitet   Forventet behandlingstid   Status
         

Medicinrådet udarbejder den fælles regionale behandlingsvejledning

21. februar - 13. september 2018

 

8 måneder

 

Aktivitet afsluttet

         
         

Medicinrådet har godkendt den fælles regionale behandlingsvejledning og det kliniske sammenligningsgrundlag

Dato: 13. september 2018

Medicinrådets fælles regionale behandlingsvejledning for kronisk leddegigt - valg af biologiske og targeterede syntetiske lægemidler - 1.0

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt - valg af biologiske og targeterede syntetiske lægemidler - 1.0

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

 

 

Aktivitet       Status
         

Medicinrådet har godkendt det udvidede sammenligningsgrundlag fra Amgros

Dato: 13. september 2018

Udvidet sammenligningsgrundlag - biologiske og targeterede syntetiske DMARDs til kronisk leddegigt

 

 

  Aktivitet afsluttet
         
         

Medicinrådet har godkendt lægemiddelrekommandationen

Dato: 14. november 2018

Medicinrådets behandlingsvejledning med lægemiddelrekommandation vedr. kronisk leddegigt - vers. 1.1, gældende fra 1. april 2019

 

 

  Aktivitet afsluttet