Kronisk leddegigt

Status: Færdigbehandlet

Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Kronisk leddegigt Reumatoid artrit
Anvendelse:  Kronisk leddegigt
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 20. oktober 2020

OBS: Behandlingsvejledningen er under opdatering. Se mere her.

Behandlingsvejledning og lægemiddelrekommandation

Offentliggjort den 14. november 2018

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til kronisk leddegigt - version 2.1 (Gældende fra den 1. januar 2021)

Medicinrådets gennemgang af terapiområdet kronisk leddegigt - valg af biologiske og targeterede syntetiske lægemidler

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning for kronisk leddegigt vedr. subkutan infliximab 

Status for vurdering af terapiområdet

Forberedelse og protokol

Aktivitet
Medicinrådet har besluttet, at der skal udarbejdes en behandlingsvejledning for terapiområdet
Behandlet 16. august 2017. 
Medicinrådet udarbejder en protokol
Behandlet 16. august 2017 - 21. februar 2018. 
Medicinrådet har godkendt en protokol for behandlingsvejledningen
Medicinrådet har tilbudt relevante lægemiddelvirksomheder at bidrage med litteratur
Behandlet 30. marts 2018. 

Udarbejdelse af fælles regional behandlings­vejledning

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder behandlingsvejledningen
Behandlet 21. februar - 13. september 2018. 

Eventuel udarbejdelse af udvidet sammen­lignings­grundlag og/eller lægemiddel­rekommandation