Gå til hovedindholdet

Fem anbefalinger, en behandlingsvejledning og en protokol

Efter det 55. rådsmøde kommer Rådet med 5 nye anbefalinger, en behandlingsvejledning og en protokol

28. april 2021

Anbefalinger

Idebenon til behandling af Lebers hereditære opticus-neuropati

Medicinrådet anbefaler ikke idebenon til patienter med Lebers hereditære opticus-neuropati (LHON), fordi Medicinrådet ikke finder det sandsynligt, at idebenon forbedrer patienternes synsstyrke. Da idebenon ikke har nogen klinisk effekt, er omkostningerne forbundet med behandlingen ikke relevante for Medicinrådets anbefaling. Anbefalingen gælder både patienter med udvidet og begrænset synstab.

Læs anbefalingen her

Brigatinib til førstelinjebehandling af uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler brigatinib som mulig førstelinjebehandling af patienter med uhelbredelig ALK-positiv ikke-småcellet lungekræft, fordi Medicinrådet finder det sandsynligt, at brigatinib er lige så godt som alectinib. Det er det lægemiddel, patienterne bliver behandlet med i dag. Medicinrådet har vurderet, at brigatinib og alectinib foreløbigt kan betragtes som ligestillede, og anbefaler regionerne at benytte det lægemiddel, der er forbundet med de laveste omkostninger.

Læs mere her

Cabotegravir/rilpivirin til behandling af hiv-1-infektion

Medicinrådet anbefaler ikke cabotegravir/rilpivirin som injektionsbehandling hver anden måned til behandling af hiv-1-infektion. Medicinrådet anbefaler ikke cabotegravir/rilpivirin fordi:

  • lægemidlet ikke er bedre end den behandling, man bruger i dag. Injektionsbehandlingen kan være en fordel for de patienter, som oplever udfordringer med den daglige tabletbehandling, men er også forbundet med lidt flere bivirkninger. Samtidig koster det mere. Derfor bliver sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet for høje.

Læs anbefalingen her

Afamelanotid til behandling af erytropoietisk protoporfyri

Medicinrådet anbefaler ikke afamelanotid til patienter med erytropoietisk protoporfyri, fordi data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om størrelsen af effekten af behandlingen. Afamelanotid ser ud til at kunne være en bedre behandling end ingen aktiv behandling, men prisen er for høj set i forhold til usikkerheden om effekten.

Læs anbefalingen her

Pegvaliase til behandling af fenylketonuri

Medicinrådet anbefaler ikke pegvaliase til patienter fra 16 år med fenylketonuri. Medicinrådet anbefaler ikke pegvaliase, fordi:

  • data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet. Pegvaliase ser ud til at være en bedre behandling end den behandling, man anvender i dag, men der er også væsentlige bivirkninger. Medicinrådet finder, at prisen er for høj set i forhold til usikkerheden om den dokumenterede effekt.

Læs anbefalingen her

 

Behandlingsvejledninger 

Behandlingsvejledning behandlingsvejledning vedrørende biologiske og målrettede syntetiske lægemidler til behandling af Crohns sygdom.

Læs mere her

Protokol:

Medicinrådet har godkendt protokollen for behandlingsvejledningen til arveligt angioødem.

Læs mere her

OBS:

Lægemiddelvirksomheder har mulighed for at bidrage med litteratur fra den 28. april til den 14. maj.

Invitation til indsendelse af litteratur vedrørende arveligt angioødem
Skema til indsendelse af litteratur vedrørende arveligt angioødem.