Gå til hovedindholdet

To anbefalinger, en behandlingsvejledning og to lægemiddelrekommandationer

Rådet færdigbehandler to anbefalinger, en behandlingsvejledning og to lægemiddelrekommandationer

27. april 2020

Anbefalinger

cemiplimab

Medicinrådet anbefaler cemiplimab som mulig standardbehandling til lokalt avanceret og metastatisk
kutant planocellulært karcinom.
Medicinrådet vurderer, at der er et rimeligt forhold mellem lægemidlets værdi og omkostninger
forbundet ved behandling med cemiplimab.
Medicinrådet opfordrer til, at der i klinikken systematisk indsamles relevante effekt- og bivirkningsdata
for patienter med avanceret kutant planocellulært karcinom (aCSCC), der sættes i behandling med
cemiplimab. Hvis dette data bliver forelagt Medicinrådet og viser sig at være nyt og væsentligt, kan
Medicinrådet tage sagen op igen til fornyet vurdering.

Læs anbefalingen her.


voretigene neparvovec

Medicinrådet anbefaler voretigene neparvovec som mulig standardbehandling til patienter med arvelig RPE65-relateret nethindedystrofi.
Medicinrådet vurderer, at prisen på voretigene neparvovec fortsat er urimeligt høj. Den ny
betalingsaftale ændrer dog omkostningerne i en grad, så Rådet finder, at de nu står mål med den kliniske merværdi, når alvorlighedsprincippet samtidig tages i betragtning.

Læs anbefalingen her.

 

Behandlingsvejledning

Medicinrådet har godkendt behandlingsvejledning for kræft i æggestokkene.

Læs behandlingsvejledningen her.

 

Lægemiddelrekommandationer

Medicinrådet har godkendt følgende lægemiddelrekommandationer:

RADS lægemiddelrekommandation for antimykotika 

Læs rekommandationen her.

 

Medicinrådets lægemiddelrekommandation for HIV

Læs rekommandationen her.