Gå til hovedindholdet

Cemiplimab (Libtayo)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Regeneron
ATC-kode: L01XC33
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Modermærkekræft Malignt melanom
Anvendelse:  Lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom
Fagudvalg:  Modermærkekræft og non-melanom hudkræft
Sidst opdateret: 29. april 2020

Anbefaling

Godkendt den 23. april 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende cemiplimab som mulig standardbehandling til lokalt avanceret og metastatisk kutant planocellulært karcinom

Anbefalingen blev som version 1.0 godkendt den 22. januar 2020 og revurderet som version 2.0 den 23. april 2020. 

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
21. maj 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
21. maj - 13. august 2019. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
06. september 2019. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
6. september - 11. december 2019. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
04. december 2019. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
11. december 2019. 

Omkostningsanalyse

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget Amgros' økonomiske beslutningsgrundlag
08. januar 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. april 2020. 

Medicinrådet godkendte anbefalingen den 22. januar 2020, og har revurderet anbefalingen på rådsmødet den 23. april.