Gå til hovedindholdet

Medicinrådet færdigbehandler tre anbefalinger, en lægemiddelrekommandation og sætter syv nye behandlingsvejledninger i gang

På dagens møde har Medicinrådet færdigbehandlet en lægemiddelrekommandation og tre anbefalinger, hvoraf en var en revurdering. Derudover sætter Rådet syv nye behandlingsvejledninger i gang

18. november 2020

Bemærk: Denne nyhed er mere end tre måneder gammel - den er måske ikke aktuel længere.

Anbefalinger

Isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har gennemgået mindst to behandlingsforløb for sygdommen.
Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason, fordi:
• data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet.
• behandlingen er dyrere end den behandling, patienterne bliver tilbudt i dag. Når den højere pris sammenholdes med den usikre effekt, er udgifterne forbundet med behandlingen derfor for høje.

Læs anbefalingen her. 


Patisiran

Medicinrådet anbefaler patisiran til patienter med arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2.
Medicinrådet anbefaler patisiran, fordi det samlet set har stor merværdi. Det betyder, at det er meget bedre for patienterne end ingen behandling. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige i forhold til effekten af behandlingen.
Kriterier for opstart og seponering kan læses på Medicinrådets hjemmeside sammen med anbefalingen.

Læs anbefalingen her. 


Venetoclax i kombination med obinutuzumab 

PATIENTER MED DEL17P/TP53-MUTATION

Medicinrådet anbefaler venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi med del17p/TP53. Medicinrådet anbefaler venetoclax i kombination med obinutuzumab, fordi behandlingen samlet set ser ud til at være lige så god som den nuværende standardbehandling med ibrutinib. Omkostningerne til kombinationsbehandlingen er samtidig lavere end omkostningerne til ibrutinib.

PATIENTER UDEN DEL17P/TP53-MUTATION

Medicinrådet anbefaler ikke venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi uden del17p/TP53. Medicinrådet anbefaler ikke venetoclax i kombination med obinutuzumab, fordi behandlingen er forbundet med højere omkostninger end kemoimmunterapi. Derfor vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets dokumenterede effekt og omkostningerne forbundet med behandlingen.

Læs anbefalingen her. 

 

Lægemiddelrekommandation

Svær astma

Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende biologiske lægemidler til svær astma - version 2.0

Læs lægemiddelrekommandationen her.

 

Medicinrådets syv nye behandlingsvejledninger:

  1. Anti-HER2 brystkræft – neoadjuverende, adjuverende samt 1. linje metastatisk behandling
  2. Anti-HER2 brystkræft – 2. linje metastatisk behandling
  3. Astma hos børn og unge
  4. Attakvis multipel sklerose
  5. Kolorektalkræft
  6. Kronisk leddegigt
  7. Psoriasisartrit (PsA) 

Læs mere her.