Gå til hovedindholdet

Isatuximab (Sarclisa) i kombination med pomalidomid og dexamethason

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Sanofi
ATC-kode: L01XC38
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Knoglemarvskræft Myelomatose
Anvendelse:  Knoglemarvskræft
Fagudvalg:  Knoglemarvskræft (myelomatose)
Sidst opdateret: 18. november 2020

Anbefaling

Godkendt den 18. november 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har gennemgået mindst to behandlingsforløb for sygdommen.

Medicinrådet anbefaler ikke isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason, fordi:
• data ikke er gode nok til, at Medicinrådet kan udtale sig sikkert om lægemidlet.
• behandlingen er dyrere end den behandling, patienterne bliver tilbudt i dag. Når den højere pris sammenholdes med den usikre effekt, er udgifterne forbundet med behandlingen derfor for høje

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
05. februar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
5. februar - 11. juni 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
17. august 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
18. august - 21. oktober 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
9. - 26. oktober 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
26. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
18. august - 18. november 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
21. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
18. november 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
17. august - 18. november 2020. 

Medicinrådet har brugt 13 uger og 2 dage på arbejdet med isatuximab i kombination med pomalidomid og dexamethason til behandling af patienter med knoglemarvskræft, der tidligere har modtaget mindst to behandlinger.