Gå til hovedindholdet

Venetoclax (Venclyxto) i kombination med obinutuzumab

Status: Arkiveret

Ansøger: AbbVie
ATC-kode: L01XX52
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Blodkræft Kronisk lymfatisk leukæmi
Anvendelse:  CLL, 1. linje
Fagudvalg:  Kronisk lymfatisk leukæmi (CLL)
Sidst opdateret: 23. februar 2024

Der er foretaget en revurdering, se den gældende anbefaling her: Venetoclax (Venclyxto) i kombination med obinutuzumab (revurdering)

Anbefaling

Godkendt den 18. november 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi

Medicinrådet anbefaler venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi med del17p/TP53. Medicinrådet anbefaler venetoclax i kombination med obinutuzumab, fordi behandlingen samlet set ser ud til at være lige så god som den nuværende standardbehandling med ibrutinib. Omkostningerne til kombinationsbehandlingen er samtidig lavere end omkostningerne til ibrutinib.

Medicinrådet anbefaler ikke venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi uden del17p/TP53. Medicinrådet anbefaler ikke venetoclax i kombination med obinutuzumab, fordi behandlingen er forbundet med højere omkostninger end kemoimmunterapi. Derfor vurderer Medicinrådet, at der ikke er et rimeligt forhold mellem lægemidlets dokumenterede effekt og omkostningerne forbundet med behandlingen.

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
24. januar 2020. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
24. januar - 11. maj 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
12. august 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
12. august - 21. oktober 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
9. - 27. oktober 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
27. oktober 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
12. august - 18. november 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
21. oktober 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
18. november 2020. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
12. august - 18. november 2020. 

Medicinrådet har brugt 14 uger på arbejdet med venetoclax i kombination med obinutuzumab til behandling af tidligere ubehandlede patienter med kronisk lymfatisk leukæmi.