Gå til hovedindholdet

Patisiran (Onpattro)

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: Alnylam Sweden AB
ATC-kode: N07XX12
Sygdomsområde:  Stofskiftesygdomme Endokrinologi
Specifik sygdom:  Amyloidose
Anvendelse:  Arvelig transthyretin-medieret amyloidose (hATTR)
Fagudvalg:  Transthyretin amyloidose
Sidst opdateret: 22. oktober 2021

Anbefaling

Godkendt den 18. november 2020

Medicinrådets anbefaling vedrørende patisiran til transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2 (opdateret version 1.1 pr. 18. november 2020)

Medicinrådet anbefaler patisiran til patienter med arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2.

Medicinrådet anbefaler patisiran, fordi det samlet set har stor merværdi. Det betyder, at det er meget bedre for patienterne end ingen behandling. Samtidig vil sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet være rimelige i forhold til effekten af behandlingen.

Kriterier for opstart og seponering kan læses på Medicinrådets hjemmeside sammen med anbefalingen.

OBS: Sammenligning af patisiran, inotersen og tafamidis til arvelig transthyretinmedieret amyloidose (hATTR) med polyneuropati - pr. 19. marts 2021

OBS: Medicinrådets præcisering vedr. opstart og seponering for patisiran til arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2 - pr. 18. november 2020

Status for vurdering af lægemidlet

Ansøgningsproces

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget den foreløbige ansøgning
04. juni 2019. 
Medicinrådet udarbejder protokollen
04. juni 2019 - 28. januar 2020. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
01. april 2020. 

Sundhedsfaglig vurdering (lægemidlets værdi)

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder vurderingsrapporten
1. april - 22. juni 2020. 
Medicinrådets udkast til vurderingen af lægemidlets værdi er sendt i høring hos ansøger
5. - 25. juni 2020. 
Endelig vurdering af lægemidlets værdi efter modtagelse af høringssvaret
22. juni 2020. 

Sundhedsøkonomisk vurdering

Aktivitet
Medicinrådet udarbejder det økonomiske beslutningsgrundlag
1. april - 21. oktober 2020. 
Medicinrådet har godkendt de sundhedsøkonomiske modelantagelser
22. juni 2020. 

Medicinrådets anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
18. november 2020. Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
1. april - 18. november 2020. 

Medicinrådet har brugt 29 uger dage på arbejdet med med patisiran til arvelig transthyretinmedieret amyloidose med polyneuropati stadie 1 og 2.