Gå til hovedindholdet

Fire nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har udsendt fire nye anbefalinger til regionerne. Tre lægemidler anbefales som mulig standardbehandling, mens ét lægemiddel ikke anbefales som mulig standardbehandling

20. februar 2019

Medicinrådet har på rådsmødet den 20. februar 2019 udsendt fire nye anbefalinger til regionerne:

Medicinrådet anbefaler abemaciclib (Verzenio) som mulig standardbehandling til følgende populationer:

  • Førstelinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft i kombination med aromatasehæmmer
  • Andenlinjebehandling af lokalt fremskreden eller metastatisk ER+/HER2- brystkræft i kombination med fulvestrant


Medicinrådet anbefaler doravirin (Pifeltro) som enkeltstof i kombination med to antiretrovirale midler af klassen nukleosid- eller nukleotid-revers-transkriptasehæmmere som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-infektion, der ikke har aktuel eller tidligere påvist resistens overfor klassen non-nukleosid-revers-transkriptasehæmmere.

Medicinrådet anbefaler doravirin som kombinationstablet (doravirin/lamivudin/tenofovir disoproxil) (Delstrigo) som mulig standardbehandling til patienter med hiv-1-infektion, der ikke har aktuel eller tidligere påvist resistens overfor klassen non-nukleosid-revers-transkriptasehæmmere og nukleosid- eller nukleotid-revers-transkriptasehæmmerne lamivudin og tenofovir disoproxil.


Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib (Braftovi i kombination med Mektovi) som mulig standardbehandling til patienter uden hjernemetastaser med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er kandidater til førstelinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.

Medicinrådet anbefaler encorafenib i kombination med binimetinib som mulig standardbehandling til patienter uden hjernemetastaser med ikke-resektabel eller metastatisk modermærkekræft med BRAF V600 mutation, som er kandidater til andenlinjebehandling med en BRAF-MEK-hæmmer.


Medicinrådet anbefaler ikke tisagenlecleucel (Kymriah) som mulig standardbehandling til voksne patienter med relaps eller refraktær diffust storcellet B-celle-lymfom efter flere systemiske behandlinger.

 

Se også Baggrund for anbefalingerne, som findes her under det pågældende sygdomsområde