Gå til hovedindholdet

Opdateret procesvejledning for vurdering af nye lægemidler

Medicinrådet har opdateret procesvejledningen for vurdering af nye lægemidler. Den opdaterede vejledning gælder fra den 1. april 2024, hvor Medicinrådet blandt andet begynder at vurdere lægemidler på 14, 16 eller 18 uger.

02. april 2024

Medicinrådet har fra den 1. april 2024 taget en række nye processer i brug, hvor nye lægemidler og indikationsudvidelser bliver vurderet på 14, 16 eller 18 uger. Samtidig har Medicinrådet indført en ny proces for validering af ansøgninger fra lægemiddelvirksomheder samt ‘aftalte ansøgningstidspunkter’, som indebærer, at virksomhederne nu skal aftale et ansøgningstidspunkt med Medicinrådets sekretariat ud fra tilgængelige fagudvalgs- og rådsmøder.

På grund af ændringerne har Medicinrådet opdateret procesvejledningen, som vejleder lægemiddelvirksomheder, der ønsker et nyt lægemiddel eller en indikationsudvidelse vurderet i Medicinrådet. Vejledningen gælder fra den 1. april 2024.

Procesvejledningen version 2.0 kan findes her.

 

Læs også:

Medicinrådet indfører aftalte ansøgningstidspunkter og ny proces for validering af ansøgninger

Nye mål for Medicinrådets sagsbehandlingstid

Målrettet indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden