Gå til hovedindholdet

Nye mål for Medicinrådets sagsbehandlingstid

Fra den 1. april 2024 vurderer Medicinrådet nye lægemidler på enten 14, 16 eller 18 uger. Tidsrammerne er tilpasset vurderingernes kompleksitet og betyder, at Medicinrådet kan bruge ressourcerne mere effektivt.

08. marts 2024

Medicinrådet vil fra den 1. april 2024 vurdere nye lægemidler i tre forskellige processer, som har forskellige mål for sagsbehandlingstiden: 14 uger (fast track), 16 uger og 18 uger. Hidtil er alle vurderinger sket i en 16-ugers proces, uanset vurderingens omfang og kompleksitet.

– De nye mål for sagsbehandlingstid på 14, 16 og 18 uger er fastsat, så de afspejler den kompleksitet, som vurderingerne typisk har. Eksempelvis om der indgår en sundhedsøkonomisk analyse i vurderingen. Det betyder, at vi kan bruge ressourcerne mere effektivt, fordi alle lægemidler ikke skal igennem den samme proces, siger Medicinrådets direktør Søren Gaard. 

Mere stabile, robuste og effektive processer
Opdelingen i tre processer er ét af de 16 løsningsforslag, som Danske Regioner i 2023 besluttede, at Medicinrådet skulle arbejde med for at nedbringe sagsbehandlingstiden for vurdering af nye lægemidler og forbedre arbejdsmiljøet. Løsningerne drejer sig blandt andet om at skabe mere stabile, robuste og effektive processer for sagsbehandlingen og give bedre mulighed for at planlægge vurderingerne. 

Efter grundige og omfattende testforløb er Medicinrådet på trapperne til at tage de nye vurderingsprocesser i brug. 

– De nye mål for sagsbehandlingstiden er mere realistiske end tidligere, hvor alle vurderinger skulle ske på 16 uger. Derfor forventer vi, at flere vurderinger fremover kan blive afsluttet inden for tidsrammerne på henholdsvis 14, 16 og 18 uger, blandt andet fordi vi får bedre mulighed for at tilrettelægge vores arbejde. Vi har allerede sænket sagsbehandlingstiderne, men det vil tage noget tid, inden vi kan se resultater over hele linjen, fordi der vil være en overgangsperiode, hvor igangværende vurderinger skal tilpasses, og hvor vi fortsat arbejder på at teste nye tiltag og optimere vores processer, siger Søren Gaard.

De nye mål for sagsbehandlingstiden gælder for alle nye lægemidler, hvor Medicinrådet modtager en anmodning om vurdering efter den 1. april 2024. Igangværende vurderinger vil blive tilpasset de nye processer. 


Om de tre processer

14-ugers proces (fast track) 
Kan bruges til to typer af vurderinger: 
Lægemidler, hvor indikationen udvides fra voksne til også at omfatte børn, samt PD-(L)1-hæmmere, der skal anvendes som monoterapi eller i kombination med ikke-patentbeskyttede lægemidler.
Der indgår ikke en sundhedsøkonomisk analyse i vurderingen.

16-ugers proces
Omfatter indplacering af et lægemiddel direkte i en eksisterende behandlingsvejledning samt revurderinger af allerede vurderede lægemidler på grund af ny pris fra virksomheden. 
Der indgår ikke en sundhedsøkonomisk analyse i vurderingen.

18-ugers proces 
Vurdering af nye lægemidler, der ikke kan vurderes i de øvrige spor, samt revurderinger på grund af nyt datagrundlag.
Der indgår en sundhedsøkonomisk analyse i vurderingen, som derfor er mere kompleks.