Gå til hovedindholdet

Målrettet indsats for at nedbringe sagsbehandlingstiden

Medicinrådet har nu iværksat 16 tiltag, der skal sikre mere robuste og gennemsigtige processer for Medicinrådets vurderinger af ny medicin og nedbringe sagsbehandlingstiden for nye lægemidler.

02. april 2024

Nyt ansøgningsskema, aftalte ansøgningstidspunkter og nye processer for Medicinrådets vurderinger af ny medicin. Det er nogle af de ændringer, Medicinrådet har indført, siden Danske Regioners bestyrelse i 2023 besluttede, at Medicinrådet skulle implementere 16 tiltag for at nedbringe sagsbehandlingstiden for nye lægemidler og forbedre arbejdsmiljøet.

- Vi har arbejdet intenst med de 16 tiltag, som Danske Regioner bad os om at implementere. Nogle af dem kunne vi tage i brug med det samme, nogle løbende, og andre tager vi i brug fra i dag. Det gælder blandt andet de nye mål for sagsbehandlingstiden, som Danske Regioner nu har fastsat til 14, 16 og 18 uger. Vi forventer en overgangsperiode, hvor vi skal øve os med de nye processer, inden vi når i mål med sagsbehandlingstiderne, siger Jørgen Schøler Kristensen, formand for Medicinrådet. 

De 16 tiltag udspringer af en analyse af Medicinrådet, som blev offentliggjort den 2. februar 2023. Danske Regioner besluttede, at arbejdet med at implementere 16 nye tiltag skulle forløbe over et år med start den 1. april 2023.

Flere vurderinger til tiden
Tiltagene har til formål at bidrage til at skabe mere stabile, robuste og effektive processer for Medicinrådets vurderinger af nye lægemidler. Samtidig får Medicinrådet bedre mulighed for at planlægge samarbejdet med fagudvalgene, som fortsat bidrager med afgørende viden om og erfaring med sygdomme, behandlinger og lægemidler.

- Vi forventer, at de nye tiltag vil have en positiv effekt på sagsbehandlingstiden for nye lægemidler, så flere vurderinger kan blive afsluttet til tiden. Men vi er også opmærksomme på, at det vil tage tid, før vi er helt i mål, blandt andet fordi alle de igangværende vurderinger skal tilpasses, og fordi vi ikke går på kompromis med, at alle vurderinger fortsat skal være grundige, siger Jørgen Schøler Kristensen.

De nye mål for sagsbehandlingstiden på 14, 16 eller 18 uger gælder for alle nye lægemidler, hvor Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering efter den 1. april 2024. Igangværende vurderinger er blevet tilpasset de nye processer. 

Tydelige krav til virksomhederne og større forudsigelighed
Medicinrådet har blandt andet arbejdet med at gøre det mere tydeligt, hvilken information lægemiddelvirksomhederne skal levere, når de ønsker at få et lægemiddel vurderet af Medicinrådet.

- Vores arbejde med vurderingerne og overholdelsen af sagsbehandlingstiden er stærkt afhængigt af, at lægemiddelvirksomhedernes ansøgninger indeholder alle de oplysninger, vi har brug for. Derfor har vi arbejdet med at gøre det mere tydeligt, hvad virksomhederne skal levere i deres ansøgning, for at vurderingen kan gå i gang til tiden, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Lægemiddelvirksomheder skal nu aftale et tidspunkt med Medicinrådets sekretariat for, hvornår de kan indsende en ansøgning. Denne dato vil sammen med den forventede dato for Medicinrådets beslutning om anbefaling blive offentliggjort på medicinraadet.dk.

- Lægemiddelvirksomhederne og patienterne vil tidligt i processen kunne se, hvornår Medicinrådet planlægger at tage stilling til anbefalingen. Det kræver dog, at virksomheden overholder det aftalte ansøgningstidspunkt, og at ansøgningsmaterialet ikke har væsentlige mangler, så vurderingen kan ske som planlagt, siger Jørgen Schøler Kristensen.  

Stærkt kompetencegrundlag og arbejdsmiljø
Fire af 16 tiltag er indsatser for at sikre et stærkt kompetencegrundlag og arbejdsmiljø i Medicinrådets sekretariat.

- Dygtige og kvalificerede tilfredse medarbejdere er helt afgørende for, at Medicinrådet kan vurdere lægemidler på et fagligt højt niveau til tiden. Sekretariatet skal fortsat være en attraktiv arbejdsplads, så vi også fremover kan tiltrække medarbejdere, der har de kompetencer, vi har brug for, siger Jørgen Schøler Kristensen.

 

Læs også:

-   

Medicinrådet indfører aftalte ansøgningstidspunkter og ny proces for validering af ansøgninger

Nye mål for Medicinrådets sagsbehandlingstid

Opdateret procesvejledning for vurdering af nye lægemidler