Gå til hovedindholdet

Fire anbefalinger og en behandlingsvejledning

På rådsmødet d. 20. marts 2024 behandlede Rådet fire anbefalinger og en behandlingsvejledning.

21. marts 2024

Medicinrådet har den 20. marts truffet beslutning om følgende:


Anbefalinger

Setmelanotid

Medicinrådet anbefaler ikke setmelanotid til behandling af svær overvægt og manglende appetitkontrol associeret med bekræftet Bardet-Biedls syndrom hos voksne og børn ≥ 6 år.

Find anbefalingen her. 

 

Mavacamten

Medicinrådet anbefaler ikke mavacamten til voksne patienter med symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati. Det er en arvelig hjertesygdom, som giver patienterne symptomer fra hjertet såsom åndenød, træthed, svimmelhed, hjertebanken og anstrengelsesrelaterede brystsmerter.

Find anbefalingen her.

 

Secukinumab

Medicinrådet anbefaler ikke secukinumab til moderat til svær hidrosadenitis suppurativa (HS) hos voksne med utilstrækkelig respons på konventionel systemisk behandling. HS er en kronisk inflammatorisk hudsygdom med smertefulde og kløende hudlæsioner (dybtliggende knuder, bylder og tunneller under huden), som opstår i hårsækkene ved hudfolder.

Find anbefalingen her.

 

Pembrolizumab i kombination med trastuzumab og kemoterapi

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med trastuzumab og kemoterapi til 1. linjebehandling af kræfttypen fremskreden HER2-positiv adenokarcinom i mavemund eller mavesæk med PD-L1 CPS ≥ 1. Anbefalingen gælder patienter i god almentilstand (performance status 0-1). 

Find anbefalingen her. 

 

Behandlingsvejledning


Psoriasisartrit (PsA)

Find behandlingsvejledningen her.