Gå til hovedindholdet

Pembrolizumab (Keytruda) i kombination med trastuzumab og kemoterapi

Status: Færdigbehandlet (Anbefalet)

Ansøger: MSD
ATC-kode: L01XC18
Sygdomsområde:  Kræftsygdomme Cancer
Specifik sygdom:  Kræft i mavesæk og mavemund Cancer øsofagi
Anvendelse:  1. linjebehandling af lokalavanceret, ikke-resektabel eller metastatisk HER2-positiv adenokarcinom i mavesæk eller mavemund
Fagudvalg:  Kræft i mavesæk og mavemund
Sidst opdateret: 21. marts 2024

Anbefaling

Godkendt den 20. marts 2024

Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab + trastuzumab til HER2-positiv adenokarcinom i mavemund eller mavesæk, vers. 1.0

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med trastuzumab og kemoterapi til 1. linjebehandling af kræfttypen fremskreden HER2-positiv adenokarcinom i mavemund eller mavesæk med PD-L1 CPS ≥ 1. Anbefalingen gælder patienter i god almentilstand (performance status 0-1). Medicinrådet vurderer, at pembrolizumab i kombination med trastuzumab og kemoterapi forlænger patienternes levetid sammenlignet med nuværende behandling med trastuzumab og kemoterapi alene. Behandlingen giver flere bivirkninger.

Behandlingen med pembrolizumab i kombination med trastuzumab og kemoterapi er dyrere end trastuzumab i kombination med kemoterapi. Medicinrådet vurderer dog, at omkostningerne er rimelige i forhold til den forventede effekt.

Medicinrådet anbefaler, at pembrolizumab doseres vægtbaseret, og at patienterne maksimalt får pembrolizumab i to år.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
01. juni 2023. 

Ansøgning

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en ansøgning fra virksomheden
19. september 2023. 

Medicinrådet gennemgår ansøgningsmaterialet og går i dialog med virksomheden, for at sikre, at ansøgningen indeholder de nødvendige oplysninger (validering)

Medicinrådet har godkendt ansøgningen (dag 0)
31. oktober 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
09. februar 2024. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
26. februar 2024. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
20. marts 2024. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
31. oktober 2023 - 20. marts 2024. 

Medicinrådet har brugt 141 dage (20 uger og 1 dag) på arbejdet med pembrolizumab i kombination med trastuzumab og kemoterapi til 1. linjebehandling af fremskreden HER2-postiv adenokarcinom i mavemund eller mavesæk med PD-L1 CPS ≥ 1.