Gå til hovedindholdet

To nye anbefalinger og en opdateret behandlingsvejledning fra Medicinrådet

På rådsmødet den 24. maj 2023 færdigbehandlede Medicinrådet to nye anbefalinger, en opdatering af behandlingsvejledningen for CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft samt en protokol for en kommende behandlingsvejledning for lægemidler til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL).

25. maj 2023


Medicinrådet har den 24. maj 2023 godkendt følgende:

Anbefalinger

Medicinrådet anbefaler ikke adjuverende behandling med abemaciclib i kombination med
endokrin behandling til patienter, som er blevet opereret for lymfeknudepositiv ER+/HER2-
brystkræft, og som har høj risiko for sygdomstilbagefald.
Find anbefalingen for abemaciclib (Verzenios) i kombination med endokrin behandling (medicinraadet.dk) her.


Medicinrådet anbefaler ikke cabozantinib i kombination med nivolumab til behandling af patienter med metastatisk nyrekræft.
Find anbefalingen for cabozantinib i kombination med nivolumab til behandling af patienter med metastatisk nyrekræft her.

 

Behandlingsvejledninger

En opdatering af behandlingsvejledningen vedrørende CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2-lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft
Find den opdaterede behandlingsvejledning her.


En protokol for behandlingsvejledningen vedrørende lægemidler til kronisk lymfatisk leukæmi (CLL). Lægemiddelvirksomheder, som markedsfører de lægemidler, som er listet i protokollen, mulighed for at indsende litteratur til behandlingsvejledningen frem til den 8. juni 2023. 
Find protokollen her.