Gå til hovedindholdet

Fire anbefalinger og en lægemiddelrekommandation

På rådsmødet den 23. august 2023 færdigbehandlede Medicinrådet to anbefalinger, to opdateringer af anbefalinger og en lægemiddelrekommandation for migræne.

24. august 2023

Medicinrådet har den 23. august 2023 godkendt følgende:

Anbefalinger

Medicinrådet anbefaler ikke avacopan i tillæg til rituximab eller cyclophosphamid til patienter med aktiv antineutrofil cytoplasmaantistof (ANCA)-associeret vaskulitis (systemisk blodkarsbetændelse, AAV) med granulomatose med polyangiitis eller mikroskopisk polyangiitis.

Find anbefalingen for avacopan her.

 

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab i kombination med kemoterapi med eller uden bevacizumab til behandling af patienter med uhelbredelig livmoderhalskræft og PD-L1 CPS ≥ 1.

Find anbefalingen for pembrolizumab her.

 

Ændring i formulering af Rådets anbefaling af tafamidis (Vyndaqel):

Anbefalingsteksten er tilpasset grundet ændring i praksis for patienter med arvelig alvorlig sygdom. Øvrige dokumenter på sagen er ikke opdaterede.

Find anbefalingen for tafamidis her.

 

Opfølgning på anbefalingen af onasemnogene abeparvovec (Zolgensma)

Medicinrådet fastholder anbefalingen på baggrund af 2 års opfølgningsdata. Sætningerne om opfølgningsdata er derfor slettet fra anbefalingsteksten.

Find anbefalingen onasemnogene abeparvovec her.

 

Lægemiddelrekommandation

Migræne

Find rekommandationen for migræne her.