Gå til hovedindholdet

Avacopan (Tavneos)

Status: Færdigbehandlet (Ikke anbefalet)

Ansøger: Vifor Pharma Nordiska AB
ATC-kode: CCX168
Sygdomsområde:  Gigtsygdomme Reumatologi
Specifik sygdom:  Antineutrofil cytoplasmisk antistof (ANCA)-associeret vaskulitis
Anvendelse:  Tillægsbehandling til behandling af patienter med svær, aktiv granulomatose med polyangiitis (GPA) eller mikroskopisk polyangiit (MPA)
Fagudvalg:  Gigtsygdomme
Sidst opdateret: 23. august 2023

Anbefaling

Godkendt den 23. august 2023

Medicinrådets anbefaling vedr. avacopan som tillægsbehandling til ANCA-associeret vaskulitis-vers. 1.0

Medicinrådet anbefaler ikke avacopan i tillæg til rituximab eller cyclophosphamid til patienter med aktiv antineutrofil cytoplasmaantistof (ANCA)-associeret vaskulitis (systemisk blodkarsbetændelse, AAV) med granulomatose med polyangiitis eller mikroskopisk polyangiitis.

Tillæg af avacopan er ikke mere effektivt til at bringe sygdommen i ro end nuværende standardbehandling.

Medicinrådet vurderer, at tillæg af avacopan kan nedbringe patienternes behov for kortikosteroid. Der er dog i dansk klinisk praksis god erfaring med at aftrappe steroidforbruget, når sygdommen er i ro. Derfor er det usikkert, hvor meget gavn patienter vil have af at tillægge avacopan. Samtidig er avacopan væsentligt dyrere end den nuværende behandling. På den baggrund anbefaler Medicinrådet ikke avacopan som standardbehandling til patienter med AAV.

Status for Medicinrådets vurdering

Anmodning om vurdering

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget en anmodning om vurdering
18. maj 2021. 

Ansøgning (dag 0)

Aktivitet
Medicinrådet har modtaget og godkendt den endelige ansøgning
13. marts 2023. 

Fagudvalget og sekretariatet vurderer dokumentationen i ansøgningen og udarbejder en vurderingsrapport.

Vurderingsrapport

Aktivitet
Fagudvalget og sekretariatet har udarbejdet en vurderingsrapport, som er sendt til ansøger og Amgros
14. juni 2023. 

På baggrund af vurderingsrapporten forhandler Amgros med ansøger om lægemidlets pris.

Forhandling

Aktivitet
Sekretariatet har modtaget et forhandlingsnotat med de forhandlede priser fra Amgros
03. august 2023. 

Beslutning om anbefaling

Aktivitet
Medicinrådet har godkendt anbefalingen
23. august 2023. 

Sagsbehandlingstid

Aktivitet
Sagsbehandlingstiden og processen for Medicinrådets vurdering
13. marts - 23. august 2023. 

Medicinrådet har brugt 15 uger og 1 dag (106 dage) på arbejdet med avacopan som tillægsbehandling til ANCA-associeret vaskulitis.

Der har været clock-stop i sagen fra den 13. marts - 9. maj 2023 , fordi ansøger skulle fremsende nye data til sin ansøgning.