Gå til hovedindholdet

Tre anbefalinger og et tillæg til en behandlingsvejledning

Efter det 60. rådsmøde kommer Rådet med tre nye anbefalinger og et tillæg til en behandlingsvejledning.

30. september 2021

Anbefalinger

Medicinrådets anbefaling vedr. selpercatinib til behandling af RET-forandret kræft i skjoldbruskkirtlen eller ikke-småcellet lungekræft

Medicinrådet anbefaler selpercatinib til patienter med RET-muteret medullær kræft i skjoldbruskkirtlen. Medicinrådet finder det sandsynliggjort, at selpercatinib er en mere effektiv og sikker behandling end cabozantinib. De tilgængelige data er lovende, men usikre. Derfor anbefaler Medicinrådet, at der i klinikken indsamles effekt- og bivirkningsdata for patienter, som behandles med selpercatinib. Medicinrådet vil senest om 3 år tage stilling til, om anbefalingen stadig skal gælde.
Medicinrådet anbefaler, at patienter ikke efterfølgende behandles med cabozantinib, da der ikke er data for effekten efter behandling med selpercatinib.

Medicinrådet anbefaler ikke selpercatinib til patienter med RET-fusion-positiv jod-refraktær kræft i skjoldbruskkirtlen. Det skyldes, at datagrundlaget er så usikkert, at Medicinrådet ikke kan vurdere, om lægemidlet er effektivt til patientgruppen.

Medicinrådet anbefaler heller ikke selpercatinib til RET-fusion-positiv lungekræft. Medicinrådet kan ikke vurdere, om selpercatinib er mere effektivt end platinbaseret kemoterapi, men vurderer, at selpercatinib kan være mere effektivt end docetaxel. Omkostningerne til selpercatinib er dog for høje i forhold til usikkerheden omkring effekten til patientgruppen.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedr. nivolumab til behandling af planocellulært karcinom i spiserøret

Medicinrådet anbefaler ikke nivolumab til behandling af fremskreden kræft i spiserøret (planocellulært karcinom), efter at patienterne har modtaget kemobehandling.

Medicinrådet vurderer, at nivolumab er en bedre behandling for en lille gruppe patienter end paclitaxel eller docetaxel, som disse patienter i dag får efter deres første kemobehandling. Datagrundlaget er dog meget usikkert, fordi den undersøgte patientpopulation afviger fra den danske. Der er derfor stor usikkerhed om, hvor meget bedre nivolumab er for de pågældende patienter. Derfor vurderer Medicinrådet, at sundhedsvæsenets omkostninger til lægemidlet ikke er rimelige i forhold til effekten.

Læs anbefalingen her

Medicinrådets anbefaling vedr. pembrolizumab til behandling af MMR-deficient (MSI-H/dMMR) metastatisk kolorektalkræft

Medicinrådet anbefaler Pembrolizumab til 1. linjebehandling af patienter med MMR-deficient (MSI-H/dMMR) metastatisk kolorektalkræft.

Medicinrådet anbefaler pembrolizumab, fordi behandlingen forlænger den tid, der går, før patienternes sygdom forværres, uden de får flere eller værre bivirkninger. På den baggrund er forholdet mellem effekt og sundhedsvæsenets omkostninger til pembrolizumab rimeligt.

Læs anbefalingen her

Tillæg til behandlingsvejledning 

Tillæg til Medicinrådets behandlingsvejledning vedrørende lægemidler til BRCA-muteret kræft i æggestokkene, æggelederne eller primær kræft i bughinden.

Læs mere her.