Gå til hovedindholdet

Rekordantal behandlingsvejledninger i 2020

I 2020 færdiggjorde Medicinrådet flere behandlingsvejledninger som årene før. Til gengæld blev det til færre anbefalinger.

11. januar 2021

I 2020 færdiggjorde Medicinrådet 11 behandlingsvejledninger.

Det er væsentlig flere end de foregående år. I 2019 blev det til seks anbefalinger, i 2018 til fire og i 2017 færdiggjorde Medicinrådet to.

Det sker, efter at Medicinrådet de seneste to år har haft et særligt fokus på at få udarbejdet flere behandlingsvejledninger, og at den tidligere regering og Dansk Folkeparti i april 2019 afsatte otte millioner kroner til Medicinrådets arbejde med behandlingsvejledninger i perioden 2019 til 2022.

Desuden blev der arbejdet med yderligere 10 nye behandlingsvejledninger sat i gang i 2020.

Formand for Medicinrådet, Jørgen Schøler Kristensen, er tilfreds med det øgede antal færdiggjorte og igangsatte vejledninger, fordi de ifølge formanden er til gavn både for patienterne og for økonomien i sundhedsvæsnet.

- Medicinrådet rådgiver med sine behandlingsvejledninger lægerne om den bedste medicinske behandling til en given sygdom. De er på den måde med til at sikre patienterne en ensartet behandling af høj kvalitet i hele landet, siger han.

Desuden er behandlingsvejledningerne med til at sænke priserne på lægemidlerne, fordi en eventuel ligestilling af lægemidler i vejledningerne kan bruges til at lave udbud. Det er Medicinrådet, der udarbejder behandlingsvejledningerne, mens det efterfølgende udbud forestås af regionernes lægemiddelorganisation, Amgros.

- Når Medicinrådet i en behandlingsvejledning vurderer, at der inden for en behandling af en sygdom er flere lægemidler, som er lige effektive og sikre, kan vi ligestille dem, og derpå kan Amgros konkurrenceudsætte dem gennem et udbud. Vi får dermed skabt en konkurrence mellem firmaerne, som vi ellers ikke ville have haft. Og de penge, vi sparer på de lavere priser på de samme lægemidler, kan vi jo bruge andre steder i sundhedsvæsnet, siger Jørgen Schøler Kristensen.

Flere gange i 2020 har Medicinrådets behandlingsvejledninger medført besparelser for regionerne på lægemidler på trecifrede millionbeløb. Eksempelvis i juni, da Medicinrådets ligestilling af tre lægemidler til behandling af en bestemt type brystkræft i det efterfølgende udbud betød, at prisen på lægemidlerne blev sat 100 millioner kroner ned – om året.

Et lignende beløb ser regionerne ud til at kunne spare på lægemidler til en række øjensygdomme efter samme mekanisme: Ligestilling af lægemidler i Medicinrådets behandlingsvejledninger og betydelige rabatter ved Amgros’ udbud.

Færre anbefalinger

Mens Medicinrådet slog rekord med antallet af behandlingsvejledninger i 2020, færdiggjorde Rådet færre anbefalinger af nye lægemidler end de to foregående år.

I 2020 blev det således til 32 færdige anbefalinger mod 38 i 2018 og 43 i 2019. I 2017, hvor Medicinrådet blev etableret, blev det til tre anbefalinger.

Det lavere antal skyldes dels færre ansøgninger om vurderinger af nye lægemidler i slutningen af 2019 og i de tre første kvartaler af 2020 sammenlignet med året før, og dels at sagsbehandlingstiderne blandt andet som følge af corona-pandemien var længere i 2020 end året før.

Fra 1. oktober 2018 til 30. september 2019 modtog Medicinrådet således 43 endelige ansøgninger, mens Medicinrådet kun modtog 33 endelige ansøgninger fra 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Seks af de 33 sager er endnu ikke afsluttet.

 

Rettelse 25. februar 2022:

Det fremgår af artiklen, at Medicinrådet godkendte 11 behandlingsvejledninger i 2020 og seks i 2019.
I den tidligere version stod der 13 godkendte behandlingsvejledninger i 2020 og fire i 2019.