Gå til hovedindholdet

Regionerne har udsigt til at spare 100 millioner kroner årligt på brystkræftlægemidler

Ny vurdering fra Medicinrådet og udbud fra Amgros betyder, at regionerne fremover kan forvente en årlig besparelse på lægemidler mod brystkræft på 100 mio. kr.

23. juni 2020

Landets regioner kan fremover spare 100 mio. kr. årligt på medicin mod ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft – uden at der sker forringelser i behandlingen.

Det er konsekvensen af et udbud, som regionernes indkøbsorganisation Amgros har afholdt, og en ny lægemiddelrekommandation, som Medicinrådet nu har godkendt. Af lægemiddelrekommandationen fremgår det, hvilke lægemidler Medicinrådet anbefaler som første-, andet- og tredjevalg til behandlingen af denne type brystkræft.

Lægemiddelrekommandationen og udbuddet kommer efter, at Medicinrådet i maj 2020 ligestillede tre forskellige lægemidler til behandling af ER+/HER2-brystkræft. Rådet vurderede således, at alle tre var lige gode til behandling af sygdommen, når man ser på både effekten af lægemidlerne og deres bivirkninger. Amgros har også udarbejdet et såkaldt udvidet sammenligningsgrundlag, som beskriver blandt andet de omkostninger til personale og undersøgelser, der er forbundet med brugen af de tre lægemidler.

Efterfølgende har Amros afholdt et udbud, hvor lægemiddelvirksomhederne bag de tre ligestillede lægemidler er blevet bedt om at give et tilbud på netop deres produkt til de danske patienter. De indkomne tilbud er fortrolige, men virksomhederne har alle sænket prisen på deres lægemidler.

Indtil nu har regionerne brugt 190 millioner kroner om året på behandlingen. Efter udbuddet vil omkostningen til samme behandling i stedet blive cirka 90 millioner kroner. Besparelsen er under forudsætning af, at antallet af denne type brystkræftpatienter forbliver det samme.

- Medicinrådet har vurderet, at lægemidlerne er klinisk set ligeværdige, så patienterne kan føle sig trygge, når vi vælger det billigste lægemiddel og på den måde også tilgodeser andre patienter i sundhedsvæsenet, siger Steen Werner Hansen, formand for Medicinrådet. Han deler formandskabet med Jørgen Schøler Kristensen.

Direktør i Amgros Flemming Sonne er også tilfreds med forløbet:

- Det viser, at modellen med Medicinrådet og Amgros virker. Med ligestillingen af lægemidler med samme effekt får vi skabt en konkurrence på lægemidlerne, som vi ellers ikke ville have haft. Det sparer regionerne for penge, som kan bruges til behandling af andre patienter. Derved får vi mere sundhed for pengene, siger Flemming Sonne.

Læs Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende CDK4/6-hæmmere til ER+/HER2- lokalt fremskreden eller metastatisk brystkræft her.

 

Fakta om ER+/HER2- brystkræft

Brystkræft er den hyppigste kræftform hos kvinder i Danmark og forekommer oftest hos kvinder over 50 år. Sygdommen kan opdeles i fire undertyper afhængig af, om kræftcellerne er hormonfølsomme, dvs. om de udtrykker østrogenreceptor (ER) og/eller human epidermal vækstfaktorreceptor 2 (HER2) eller ej.

I Danmark bliver omkring 3.300 patienter årligt diagnosticeret med ER+/HER2- brystkræft, dvs. at kræftcellerne udtrykker østrogenreceptorer, men ikke vækstfaktorreceptorer.

 På diagnosetidspunktet kan patienterne opdeles i tre forskellige grupper:

  • Ca. 90 % af patienterne har brystkræft i et tidligt stadie, hvilket betyder, at sygdommen ikke har spredt sig udenfor bryst og/eller regionale lymfeknuder. Cirka 20 % af disse patienter vil senere få lokalt fremskredent eller metastatisk tilbagefald.
  • Ca. 5 % af patienterne har lokalt fremskreden sygdom.
  • Ca. 5 % af patienterne har metastatisk sygdom.

Denne lægemiddelrekommandation adresserer behandlingen af de sidste to grupper samt af de 20 % af patienterne med kræft i et tidligt stadie, der får lokalt fremskredent eller metastatisk tilbagefald og er kandidater til behandlingen. I alt drejer det sig om cirka 500 patienter årligt.