Længere sagsbehandlingstider i 2020

Medicinrådet var i gennemsnit godt 17 uger om at vurdere nye lægemidler i 2020, og sagsbehandlingstiden overstiger således tidligere år. Det skyldes blandt andet corona-pandemien.

11. januar 2021

Medicinrådet har i 2020 brugt længere tid på at vurdere, om et nyt lægemiddel skulle anbefales som standardbehandling på hospitalerne, end det gjorde årene forinden.

Det viser en opgørelse af sagsbehandlingstiden.

I 2020 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 17 uger og en dag for alle sager. I 2019 var den gennemsnitlige sagsbehandlingstid 12 uger og to dage – i 2018 var den 13 uger og tre dage.

Medicinrådets formand, Jørgen Schøler Kristensen, ville helst have været forsinkelserne foruden. Alligevel mener han, at sagsbehandlingstiden er acceptabel under de givne omstændigheder.

- Vi kan ikke komme uden om, at vi i 2020 har været udfordret af corona-pandemien, og det kan desværre ses på hastigheden af vores arbejde. Men vi har arbejdet med sagerne så hurtigt, som det er fagligt forsvarligt, fordi der er patienter, sundhedspersonale og virksomheder, der venter på vores anbefalinger, siger han.

 Der er en række forskellige årsager til, at sagerne har taget længere tid i det forgangne år:  

Pandemien har betydet, at Rådet, fagudvalgene og sekretariatet siden marts 2020 enten slet ikke eller kun i begrænset omfang har kunnet mødes fysisk. Det har påvirket arbejdet i Medicinrådet bredt - og vil også gøre det i 2021.

- Vi har desværre måttet sande, at ikke alle sager er lige nemme at håndtere uden fysiske møder og fysisk fremmøde på kontoret, siger Steen Werner Hansen, der deler formandskabet med Jørgen Schøler Kristensen.

Medicinrådet har også skullet integrere et nyt fagområde, nemlig sundhedsøkonomien, som tidligere lå hos Amgros, og har udarbejdet helt nye metoder baseret på QALY-modellen.

To processer for vurderinger

Medicinrådet har to modeller for vurderinger af nye lægemidler. Den almindelig proces må tage 12 uger fra den dag, Medicinrådet har modtaget en fyldestgørende endelig ansøgning. 

Der er også en slags ’fast track’, som Medicinrådet bruger i få tilfælde. Det sker typisk, hvis Rådet og fagudvalget indledningsvist vurderer, at det nye lægemiddel hverken er bedre eller dårligere end den nuværende standardbehandling. I disse tilfælde må vurderingen tage syv uger.

For de 30 anbefalinger i den almindelige 12-ugers proces tog det i snit 122 dage – 17 uger og tre dage – fra ansøgning til anbefaling, mens det for de to anbefalinger i den kortere syv-ugers proces i snit tog 82 dage – 11 uger og fem dage.

I begge tilfælde er det længere sagsbehandlingstider end i både 2018 og 2019.