Gå til hovedindholdet

Regioner sparer 100 mio. kr. årligt på medicin til øjensygdomme

Regionerne kan forvente at spare mindst 100 mio. kr. årligt på lægemidler mod en række udbredte øjensygdomme. Det sker som resultat af tre nye behandlingsvejledninger fra Medicinrådet og et udbud afholdt af Amgros.

14. december 2020

Mindst 100 mio. kr. Så mange penge kan landets regioner årligt forvente at få frigivet – uden at det forringer den behandling, som patienterne tilbydes.

Tre nye behandlingsvejledninger fra Medicinrådet og et efterfølgende udbud afholdt af regionernes lægemiddelorganisation, Amgros, gør fra årsskiftet medicinen mod en række udbredte øjensygdomme langt billigere.

Det drejer sig om lægemidler til behandling af øjensygdommene våd aldersrelateret makuladegeneration (våd AMD), diabetisk makulaødem (DME) og retinal veneokklusion (RVO).

Tusindvis af danskere lider af disse øjensygdomme, der betyder synstab og i visse tilfælde blindhed. Alle tre sygdomme kan behandles med samme type af lægemidler, de såkaldte VEGF-hæmmere.

Prisnedsættelsen kommer efter, at Medicinrådet i sine behandlingsvejledninger har ligestillet to lægemidler til behandling af de tre øjensygdomme. Det ene er ranibizumab med handelsnavnet Lucentis, det andet er aflibercept bedre kendt under handelsnavnet Eylea. Eylea alene kostede fra oktober 2019 til september 2020 regionerne 355 millioner kroner.

Medicinrådet vurder, at begge lægemidler er lige gode til behandling af øjensygdommene, når man ser på både effekten af lægemidlerne og deres bivirkninger.

De tre behandlingsvejledninger blev godkendt af Medicinrådet i august 2020. Herefter har Amros afholdt et udbud, hvor lægemiddelvirksomhederne bag de to ligestillede lægemidler er blevet bedt om at give et tilbud på netop deres produkt til de danske patienter. Konkurrenceudsættelsen har betydet, at lægemiddelfirmaerne har sat priserne væsentligt ned.

Formand for Medicinrådet Jørgen Schøler Kristensen glæder sig over forløbet.

- Det kommer både patienterne på øjenafdelingerne og det bredere sundhedsvæsen til gavn. Øjenpatienterne har fået kortlagt, hvilke lægemidler der virker bedst til behandling af deres sygdom, så de i højere grad kan få standset deres synstab. Samtidig kan de 100 millioner kroner, som vi får frigivet på øjenlægemidlerne, gavne andre steder i sundhedsvæsnet, siger Jørgen Schøler Kristensen. Han deler formandskabet med Steen Werner Hansen.

Også direktør i Amgros Flemming Sonne er tilfreds med, at Medicinrådets ligestilling af lægemidler og Amgros’ udbud kan udfordre virksomhedernes prissætning.

- Vi får skabt en skarpere konkurrence mellem lægemiddelfirmaerne, som vi ellers ikke ville have haft. Det, at lægemidlerne er blevet ligestillet, har bidraget til lavere indkøbspriser. Og det er jo særdeles godt, fordi det frigiver midler, som kan komme andre patienter til gavn, siger Flemming Sonne.

Læs Medicinrådets lægemiddelrekommandation og behandlingsvejledning vedrørende våd AMD, DME og RVO her.

 

FAKTA:

Våd AMD (Aldersrelateret makuladegeneration)

Der er ca. 15.000 patienter med våd AMD i Danmark.

Aldersrelateret makuladegeneration (AMD) er en kronisk øjensygdom i den centrale del af nethinden (makula – kaldes også ’den gule plet’), som fører til skader i og svækkelse af øjets nethinde. AMD er kendetegnet ved tiltagende og vedvarende svækkelse af det skarpe syn. Globalt er sygdommen årsag til 8,7 % af alle tilfælde af blindhed. AMD rammer aldersgruppen over 50 år og er den hyppigste årsag til svagsynethed og social blindhed i Danmark. Ved social blindhed forstås en nedsættelse af synsstyrken, som medfører problemer med at færdes socialt. Våd AMD opstår, fordi væske ophobes i nethinden.

 

RVO (retinal veneokklusion)

Der er årligt ca. 2.700 patienter i Danmark, som får diagnosticeret en blodprop i nethindens vener (retinal veneokklusion). Heraf er kun ca. 820 tilfælde behandlingskrævende.

Retinal veneokklusion (RVO) er en blodprop i nethindens venesystem, og den heraf følgende iltmangel fører til skader på nethindens væv og dermed på synsfunktionen. Risikoen for udvikling af RVO øges ved åreforkalkning, forhøjet blodtryk, forhøjet øjentryk og ved medfødte forstyrrelser i blodets størkningsevne. Forekomsten af RVO stiger med alderen og ses hyppigst hos personer over 50 år. Symptomerne ved RVO er akut synsnedsættelse uden smerter. Synsnedsættelsen skyldes dels iltmangel i de områder af nethinden, der er ramt af blodproppen, og dels en øget væskedannelse i nethinden som følge af det øgede tryk i nethindens blodkar bag blodproppen.

 

DME (Diabetisk makulaødem)

Sukkersyge (diabetes) er en hyppigt forekommende stofskiftesygdom, og det skønnes, at 250-270.000 mennesker er ramt af sygdommen i Danmark. Sukkersyge kan føre til en række senkomplikationer, herunder i øjet. Den alvorligste af disse komplikationer er skader på nethindens blodkar (diabetisk retinopati), som er en hyppig årsag til svagsynethed og blindhed i den vestlige verden. Sygdommen har to synstruende former. Ved den ene form danner nethinden nye skrøbelige blodkar (proliferativ diabetisk retinopati). Ved den anden form (diabetisk makulopati) forekommer udsivning af væske omkring makula, nethindens gule plet, hvilket betegnes diabetisk makulaødem (DME). Ødemet skyldes bl.a. utætheder i karvæggene som følge af høje niveauer af vascular endothelial growth factor (VEGF). Diabetisk makulaødem fører ofte til synstab, hvis det ikke behandles, og sværhedsgraden afhænger af, om centralsynet er påvirket eller ej.

Det skønnes, at der i Danmark tilkommer ca. 450 patienter årligt med DME, som påvirker centralsynet, dvs. som er behandlingskrævende, og hvor det formodes, at patienten kan have gavn af behandling med VEGF-hæmmere.

 

Amgros’ udbud

Udbud af lægemidler i Amgros er reguleret af EU’s udbudsdirektiv og den danske udbudslov. EU’s tærskelværdi på varekøb er i øjeblikket 1,5 millioner kroner. For at sikre konkurrencedygtige priser følger Amgros et princip om at udbyde alle indkøb, der overstiger en samlet værdi af 500.000 kroner, i EU-udbud.

Amgros bestræber sig på at lave aftaler, som varer minimum et år. Halvdelen af aftalerne træder i kraft den 1. april og udløber den 31. marts det efterfølgende år. Den anden halvdel af aftalerne følger Medicinrådets processer.

De seneste 12 måneder har Amgros publiceret 133 EU-udbudsgrupper og omsat for 9,1 mia. kr. på baggrund af en besparelse på 39,75 %.