Gå til hovedindholdet

Tre nye anbefalinger fra Medicinrådet

Medicinrådet har udsendt tre nye anbefalinger til regionerne om lægemidler til behandling af brystkræft, nyrekræft og til moderat til alvorlig limbal stamcellemangel forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger

10. oktober 2018

På Medicinrådets møde den 10. oktober 2018 godkendte Rådet tre anbefalinger:

Medicinrådet anbefaler ikke pertuzumab (Perjeta) i kombination med trastuzumab som mulig standardbehandling til adjuverende behandling af tidlig HER2+ brystkræft. 

Medicinrådet anbefaler ikke cabozantinib (Cabometyx) som mulig standardbehandling til voksne patienter med mRCC, der ikke tidligere har modtaget behandling (1. linjebehandling).

Medicinrådet anbefaler Holoclar som mulig standardbehandling til moderat til alvorlig limbal stamcellemangel (LSCD) forårsaget af fysiske eller kemiske okulære forbrændinger til patienter uden funktionelt syn på begge øjne, men anbefaler ikke Holoclar som mulig standardbehandling til patienter med funktionelt syn på ét øje.

Anbefalingerne er udsendt til regionerne.

Anbefalingerne og baggrund for anbefalingerne kan findes her under det pågældende sygdomsområde: Anbefalinger - nye lægemidler og nye indikationer